بانك و بيمه : سود پول كاهش پيدا كند
شنبه، 24 فروردین 1398 - 05:50 کد خبر:55820
بانك و بيمه: عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، از تدوين طرحي براي كاهش سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي خبر داد و تصريح كرد: در صورتي كه نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند انقلاب عظيمي در توليد رخ مي‌دهد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  محمدرضا منصوري، انتخاب شعار رونق توليد براي سال ۹۸ را فرصت مناسبي براي بهبود وضعيت واحدهاي توليدي دانست و اظهار داشت: همان‌گونه كه ژاپن با حمايت از توليد داخلي اقتصاد برتر دنيا شد ايران نيز مي‌تواند از طريق الگوبرداري از اين كشورها به راحتي به قله‌هاي موفقيت دست يابد كه تحقق اين مهم در گرو حمايت از كالاهاي داخلي باكيفيت و جلوگيري از واردات بي‌رويه است.

نماينده مردم ساوه و زرنديه در مجلس، افزود: با تحقق رونق توليد از يك سو نياز داخل تأمين شده و از سوي ديگر زمينه صادرات گسترده فراهم مي‌شود.
وي با بيان اينكه حمايت از توليدكنندگان داخلي، صادرات را به يكي از منابع اصلي كسب درآمد تبديل مي‌كند، اظهار كرد: با حمايت از توليدكنندگان داخلي، جلوگيري از قاچاق، كاهش واردات، تأمين تسهيلات ارزان قيمت براي واحدهاي توليدي مي‌توان زمينه رونق توليد را فراهم كرد.
 
تحريم فرصتي براي تقويت توليد ملي
به نوشته خانه ملت، اين نماينده مردم در مجلس دهم ، با بيان اينكه تحريم مي‌تواند به فرصتي براي تقويت توليد ملي تبديل شود، خاطرنشان كرد: سود تسهيلات بانكي ۱۸ درصد، سرعت رشد توليد را كاهش مي‌دهد، بنابراين بايد با برنامه‌اي مدون مانند ساير كشورها از تورم جلوگيري كرده و پس از ثابت كردن نرخ ارز حجم صادرات و واردات را كنترل و مشخص كرد.
منصوري از تدوين طرحي براي كاهش سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي خبر داد و تصريح كرد: در صورتي كه نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند انقلاب عظيمي در توليد رخ مي‌دهد، در حال حاضر بانك‌ها روزانه يك هزار ميليارد تومان سود پول به مردم پرداخت مي‌كنند كه با طرح مذكور سود پول كاهش پيدا مي‌كند، در نتيجه انگيزه مردم براي سرمايه‌گذاري در توليد و صنعت افزايش پيدا مي‌كند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه تسهيلات بانكي با سود ۱۸ درصد كمر توليدكننده را شكسته است، گفت: نقدينگي در جامعه بايد با اخذ تدابير ويژه به سمت توليد سوق داده شود.