بانك و بيمه : ژاپن از اسكناس‌هاي جديد خود رونمايي كرد
شنبه، 24 فروردین 1398 - 05:51 کد خبر:55821
بانك و بيمه: بانك مركزي ژاپن از اسكناس هاي جديد ۱۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۰هزار يني خود رونمايي كرد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،به نقل از تايمز ژاپن، اسكناس هاي جديد از سال ۲۰۲۴ وارد چرخه پولي ژاپن خواهند شد. تارو آسو، وزير دارايي ژاپن در كنفرانس خبري به مناسبت رونمايي از اين اسكناس ها گفت: اسكناس ۱۰هزار يني جديد منقش به تصوير ايشي شيبوساوا، بانكدار و كارآفريني است كه از او به عنوان پدر سرمايه گذاري ژاپن ياد مي‌شود. او در مدرن سازي اقتصاد ژاپن نقش مهمي ايفا كرد. پس زمينه اين اسكناس نيز ايستگاه "مارونوچي" در شهر توكيو خواهد بود.
تارو افزود: اسكناس ۵۰۰۰ يني منفش به تصوير يوميكو تسودا، بنيان گذار دانشگاه تسودا در توكيواست كه نقش مهمي در با سواد سازي زنان ژاپني در قرن بيستم ايفا كرد. در پس زمينه نيز تصاويري از يك گل قرار خواهد گرفت. اسكناس ۱۰۰۰ يني نيز منقش به به تصوير شيباسابورو كيتاساتو است كه در پزشكي مدرن ژاپن جايگاهي ويژه دارد. پس زمينه نيز يك تابلوي نقاشي متعلق به يوكيوئه خواهد بود.
از بعد فني، اسكناس هاي جديد براي نخستين بار مجهز به هولوگرام سه بعدي خواهند شد. به گفته وزير دارايي ژاپن به دليل حجم پايين اسكناس هاي ۲۰۰۰ يني در گردش، اين اسكناس ها تغيير نخواهند كرد.
آسو افزود كه ژاپن هر ۲۰ سال يك بار از اسكناس هاي جديد با مشخصه هاي امنيتي بالاتر رونمايي خواه كرد تا اسكناس ها مدرن بمانند و كار جعل آن ها سخت‌تر شود.
ژاپن آخرين بار در سال ۲۰۰۲ از اسكناس هاي فعلي رونمايي و آن ها را از سال ۲۰۰۴ وارد چرخه پولي كرده بود. اين بانك هم چنين در نظر دارد در سال ۲۰۲۱ از سكه ۵۰۰ يني جديد كه با مواد جديدي ساخته خواهد شد رونمايي كند. اسكناس هاي قديمي همچنان معتبر خواهند بود تا به تدريج با اسكناس هاي جديد جايگزين شوند.