بانك و بيمه : كمك بانك پارسيان به سيل زدگان
شنبه، 24 فروردین 1398 - 05:52 کد خبر:55822
بانك و بيمه: مديرعامل بانك پارسيان به همراه مهندس خسرواني، عضو هيات مديره به منظور بررسي راهكار در چگونگي مشاركت و همراهي بانك پارسيان در جبران خسارت هاي وارده به هموطنان آسيب ديده حادثه سيل اخير، به گلستان سفر كرد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، دكتر پرويزيان و هيات همراه پس از ورود به فرودگاه گرگان به اتفاق غراوي سرپرست استانداري و حميدي، معاون اقتصادي و برنامه ريزي استانداري گلستان ضمن بازديد هوايي از مناطق سيل زده از نزديك با حجم خرابي ها و خسارت هاي وارده به ساكنين، مزارع و تاسيسات زيربنايي شهرستان آق قلا آشنا شدند.

در جريان اين بازديد، مقرر شد بانك پارسيان همگام با ديگر دستگاه ها و نهادهاي كشور در راستاي عمل به مسئوليت هاي اجتماعي، مساعدت ها و كمك هايي براي تسكين آلام رنج هاي وارده به هم ميهنان سيل زده در نظر گيرد.