بانك و بيمه : الزام جديد بانك مركزي براي انتخاب حسابرس
شنبه، 24 فروردین 1398 - 06:08 کد خبر:55826
بانك و بيمه: بانك مركزي اعلام كرد: بر اساس اختيارات خود و با در نظر گرفتن شرايط و مقتضيات، بانك/ موسسات اعتباري غير بانكي را مي تواند ملزم به انتخاب حسابرس مستقل متفاوت از حسابرسان مستقل شركت هاي تابعه خود كند.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  بانك مركزي در اين بخشنامه كه به  مديران عامل بانك‌هاي دولتي، غير دولتي، شركت‌هاي دولتي پست بانك، موسسات اعتباري غير بانكي و بانك مشترك ايران – ونزئولا ابلاغ شده ، آمده است: پيرو بخشنامه ۱۷ مرداد ماه ۸۸ موضوع لزوم تفكيك حسابرس مستقل شركت‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي از حسابرس مستقل بانك/ موسسه اعتباري غير بانكي بدين وسيله به استحضار مي رساند با توجه به بررسي بعمل آمده و نظر به بازخوردهاي دريافتي از شبكه بانكي كشور، جامعه حسابداران رسمي ايران، موسسات حسابرسي عضو جامعه و همچنين به منظور همگرايي با استاندارد حسابرسي شماره ۶۰۰ با عنوان ملاحظات خاص در حسابرسي صورت هاي مالي گروه (شامل كار حسابرسان بخش) تكليف يادشده در فراز پاياني بخشنامه صدرالذكر از زمان ابلاغ اين بخشنامه كان لم يكن تلقي مي گردد و درخواست هاي واصله مطابق مفاد اين ضوابط بررسي خواهد شد.

 بانك مركزي مي‌تواند حسب اختيارات نظارتي خود و با در نظر گرفتن شرايط و مقتضيات، بانك/ موسسات اعتباري غير بانكي را ملزم به انتخاب حسابرس مستقل متفاوت از حسابرسان مستقل شركت هاي تابعه خود نمايد.
به نوشته ايبنا، با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرماييد انتخاب و معرفي موسسات حسابرسي پيشنهادي به بانك مركزي جهت احراز سمت حسابرس مستقل و بازرس قانون اصلي و علي البدل آن بانك/ موسسه اعتباري غير بانكي و همچنين انتخاب حسابرس مستقل شركت هاي گروه (هلدينگ) در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي از سوي بانك مركزي و نيز با رعايت شرايط مقرر در استاندارد هاي حسابرسي انجام پذيرد و بر حسن اجراي آن نظارت لازم را بعمل آورند.