بانك و بيمه : افزايش تعداد تراكنش هاي بانك ملي
شنبه، 24 فروردین 1398 - 07:08 کد خبر:55829
بانك و بيمه: بانك ملي ايران با خدمات گسترده اش چنان اعتماد مشتريان نظام بانكي به خود را تحكيم كرده كه بخش قابل توجهي از تراكنش ها در بسترهاي معرفي شده توسط اين بانك انجام مي شود.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  آنچه باعث شده تعداد تراكنش ها در اين بانك هر سال با رشد كم سابقه اي مواجه شود، پايدار بودن سيستم ها، از دسترس خارج نشدن آنها، تنوع بسترهاي انجام تراكنش شامل انواع سخت افزار و نرم افزار و ... است.

اطلاعات موجود نشان مي دهد بيشترين تعداد تراكنش در بانك ملي ايران طي سال 1395 معادل 50 ميليون فقره در يك روز بوده است، در حالي كه اين عدد در سال بعد آن به 60 ميليون فقره افزايش يافته است.
اين روند رو به رشد در سال گذشته هم ادامه يافت، به طوري كه ركورد 70 ميليون فقره تراكنش در سال 1397 براي بانك ملي ايران ثبت شد.
 با توسعه محصولات و زيرساخت هاي تراكنش هاي الكترونيكي در بانك ملي ايران، اين انتظار وجود دارد كه روند افزايش پياپي سقف تعداد تراكنش ها همچنان ادامه يابد.