بانك و بيمه : خانه در تهران گران شد
شنبه، 24 فروردین 1398 - 07:11 کد خبر:55830
بانك و بيمه: بر اساس جديدترين گزارش‌هاي رسمي از بازار مسكن، متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان در اسفند ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ برابر با ۱۲۸.۵درصد رشد داشته است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، جديدترين گزارش رسمي از بازار مسكن حاكي از آن است كه در اسفند ۹۷ قيمت مسكن نسبت به ماه پيش از آن و ماه مشابه سال قبل(۹۶) به ترتيب ۹.۳ درصد و ۱۲۸.۵ درصد افزايش يافته است.

بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازي از بازار مسكن كه در انتشار آن از آمار سامانه املاك و مستغلات استفاده شده در اسفند ماه امسال متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان با افزايش ۹.۳ درصدي نسبت به ماه پيش از آن يعني بهمن به ۱۱ ميليون و ۹هزار تومان رسيده است.  در بهمن ماه سال گذشته متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني ۱۰ ميليون و ۶۶ هزار تومان بود.
 
افزايش قيمت مسكن در سال ۹۷
به نوشته خبرآنلاين، بررسي قيمت متوسط مسكن در اسفندماه سال گذشته با اسفند سال ۹۶ حاكي از رشد ۱۲۸.۵ درصدي دارد. در اسفندماه سال ۹۶ هر مترمربع واحد مسكوني ۴ ميليون و ۸۱۶ هزار تومان بود.
در بين مناطق ۲۲ گانه تهران منطقه يك باز هم ركورد شكني كرده است. در اين منطقه هر مترمربع واحد مسكوني به ۲۴ ميليون و ۵۵۵ هزار تومان افزايش يافته است؛ يعني ۱۳.۵۵ درصد رشد. اين قيمت ۱۳۷.۵ درصد بيشتر از قيمت اسفند سال ۹۶ است. در مقايسه با نرخ‌هاي اسفند ۹۲ يعني سال اول روي كار آمدن دولت روحاني نيز قيمت‌هاي جديد ۵۱۰ درصد (بيش از ۶ برابر) افزايش يافته است.
به جز منطقه ۱۲ كه متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني طي اسفند ماه سال گذشته ۷ دهم درصد كاهش يافته در ساير مناطق تهران قيمت‌ها روند افزايشي نسبت به بهمن ماه سال ۹۷ داشته است.
همچنين در اسفندماه سال گذشته ۱۱ هزار و ۸۳ فقره قرارداد مسكن ثبت شد كه در مقايسه با ماه پيش از آن ۳۶.۸ درصد افزايش يافته است.