بانك و بيمه : نرخ سود بانكي بالا نمي‌رود
شنبه، 24 فروردین 1398 - 10:12 کد خبر:55833
بانك و بيمه: رييس‌كل بانك مركزي افزايش نرخ سود بانكي را از عوامل ناترازي بانك‌ها دانسته و تاكيد كرده كه اين بانك به دنبال ايجاد تغيير در تركيب پايه پولي كشور است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، اصلاح نظام بانكي از سال گذشته به صورت جدي‌تري آغاز شده و يكي از مهم‌ترين مشكلات آن، اصلاح ناترازي بانك‌ها، جلوگيري از اضافه برداشت آن‌ها از بانك مركزي و كنترل نقدينگي است.
در حالي كه در مدت اخير انتقادات زيادي نسبت به افزايش حجم نقدينگي و سرگردان بودن اين حجم پول به نظام بانكي كشور مطرح مي‌شد، رئيس‌كل بانك مركزي اين انتقادات را وارد ندانسته و گفته بود كه اگر نقدينگي سرگردان بود به راحتي مي‌توانستيم آن را در بخش‌هاي مختلف كشور جابجا كنيم، اما در حال حاضر بخش عمده نقدينگي مربوط به سودهاي بانكي است.
پرداخت سود حدود ۲۰ درصدي بانك‌ها به سپرده‌هاي بانكي و از سوي ديگر دريافت سود ۱۸ درصدي تسهيلات بانكي يكي از مهم‌ترين دلايلي است كه سبب افزايش نقدينگي شده، چراكه افزايش حجم نقدينگي نيز در همين حدود بوده است.
همتي در نخستين روزهاي كاري پس از تعطيلات نوروز، بر تغيير تركيب نقدينگي تاكيد كرده و گفته بود كه اين افزايش نقدينگي به جاي پرداخت سود تسهيلات بايد به افزايش پايه پولي منجر شود تا بتوانيم آن را به بخش‌هاي مولد كشور تزريق كنيم.
در عين حال، او بار ديگر بر تغيير تركيب ترازنامه بانك مركزي (پايه پولي) تاكيد دارد كه همزمان با كنترل اضافه برداشت بانك‌ها، خالص ذخاير ارزي بانك مركزي به دليل تعديل نرخ‌ها و فروش ارز توسط صادركنندگان نيز افزايش خواهد يافت.
به گفته وي، اين شيوه مي‌تواند منابع ريالي لازم جهت كاركرد بهتر اقتصاد و رونق توليد از ناحيه رشد پايه پولي را فراهم آورد.
در شرايط حاضر افزايش نرخ سود، كاركردي جز افزايش هزينه‌هاي توليد و فشار بيشتر بر ترازنامه بانك‌ها را نخواهد داشت؛ اين موضوعي است كه رئيس‌كل بانك مركزي به آن اشاره كرده و به نوعي با افزايش نرخ سود بانكي مخالفت كرده است.
همتي گفته قطعاً كمك دولت در ارائه منظم اوراق در بازار و شكل‌گيري عمليات بازار باز نتايج خوبي را در سال جاري به دنبال خواهد داشت.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه يكي از برنامه‌هاي بانك مركزي افزايش پايه پولي و ورود اين پول به توليد كشور است كه مي‌تواند سبب رونق اقتصادي شود.
به نوشته ايسنا، اين اظهارات نشان مي‌دهد كه بانك مركزي با افزايش نرخ سود بانكي مخالف است و حتي در صورت امكان در راستاي كاهش نرخ سود نيز قدم خواهد برداشت.