بانك و بيمه : نقش فدرال رزرو به عنوان"تسويه كننده نهايي"
یکشنبه، 25 فروردین 1398 - 04:40 کد خبر:55839
بانك و بيمه: طي سال هاي ۲۰۰۴ الي ۲۰۱۷ (بجز دو سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰)، حجم تبادلات بين بانكي (بوسيله تمامي ابزارهاي پرداخت) در چهار روز انتهايي سال ميلادي ، بطور روزانه معادل توليد ناخالص داخلي سالانه آمريكا بوده است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، اين موضوع اهميت كاركرد بانك مركزي در ارائه نظام صحيح پرداخت كه روان سازي مبادلات را در پي داشته باشد گوشزد نموده و به قول هيات رييسه فدرال رزرو، نقش "تسويه كننده نهايي" گاها در سطحي بالاتر از "وام دهنده نهايي" قرار ميگيرد.

به نظر ميرسد كه اين موضوع در اقتصاد كشورمان نيز اتفاق بيافتاد (تنها يك فرضيه است)، به طوري كه شايد حجم مبادلات بين بانكي در روزهاي 26، 27و 28 اسفند، گاها ممكن است به اندازه "ارزش اسمي" يك سال توليد كشور بوده و اين امر نشان از نقش حياتي بانك مركزي در تسهيل تبادلات ميان كسب و كارها دارد.