بانك و بيمه : آيا دلار بيش از حد گران است؟
یکشنبه، 25 فروردین 1398 - 06:32 کد خبر:55842
بانك و بيمه: برخي تحليلگران چنين گمانه زني مي كنند كه در حال حاضر قيمت دلار در برابر ريال بيش از حد رشد كرده و عملاً با محدوده ارزش ذاتي خود فاصله گرفته است.


به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، نويسنده اين يادداشت ادعايي در خصوص اقتصاد و شيوه هاي محاسبات ارزش ذاتي ارزها در برابر يكديگر ندارد؛ اما اگر شرايط فعلي حاكم بر اقتصاد كشور را به عنوان شرايط «ركود تورمي» – كه شباهت فراواني با وضعيت اقتصاد و سياست كشور در سالهاي ۹۰ تا ۹۲ دارد – بپذيريم، بايستي بگوييم كه دلار به ريال تاكنون همان مسيري را پيموده كه در آن سالها پيمود و حتي در دوران اوج خوش بيني ها نسبت به دولت تازه روي كار آمده آقاي روحاني نيز عقب‌نشيني چنداني از مواضع خود نداشت.
در واقع اگر بخواهيم مدل رشد جهشي دلار به ريال در سالهاي ۹۰ تا ۹۲ را ناشي از افزايش شديد تورم همزمان با اوج گيري تحريم هاي جهاني به رهبري اوباما در همان سال‌ها و ركود اقتصادي شديدي كه در پي آن ايجاد شد براي وضعيت فعلي نيز مدل سازي كنيم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه رشد دلار در ۱ سال اخير به هيچ وجه يك رشد غيرمنطقي ناشي از سفته بازي عده اي سودجو و انگشت شمار نبوده و عوامل بنيادي تر اين روند صعودي را رقم زده اند.
 
 شباهت جهش تورمي اخير با وضعيت رشد تورم در سالهاي ۹۰ تا ۹۲:
 به اين ترتيب و با درنظر داشتن نمودار [مندرج در تصوير زير] ، با يك شبيه سازي ساده به اين نتيجه مي رسيم كه اگر بخواهيم رشد ۳/۷ برابري دلار به ريال در سالهاي ۹۰ تا ۹۲ (از حدود ۱۰۰۰ تومان تا ۳۷۰۰ تومان) را براي مقطع زمستان  ۹۶ – با فرض قيمت ۳۷۰۰ توماني دلار – تا كنون هم اعمال كنيم، عملاً سطحي در محدوده ۱۳.۷۰۰ تومان به دست مي آيد كه با نرخ فعلي دلار در بازار آزاد همخواني كامل دارد. پس در واقع از ديد همسويي با رشد تورم و بدون درنظر گرفتن و لحاظ كردن عوامل مربوط به آينده در محاسبات، نرخ دلار به ريال در يك محدوده تعادلي و منصفانه به سر مي برد.
 
اما پرسش كليدي اينجاست كه از اينجا به بعد چه مسيري مي توان براي دلار به ريال متصور بود؟
در پاسخ به اين پرسش نيز مي توانيم شرايط مشابه سال ۹۲ را در ذهن ترسيم كنيم. در اوايل بهار سال ۹۲ و با آغاز زمزمه تغييرات سياسي به نفع جناح ميانه رو در آستانه انتخابات رياست جمهوري آن سال، دلار به ريال به آرامي از نزديكي سطح ۳۷۰۰ تومان عقب نشيني كرد و پس از محرز شدن پيروزي آقاي روحاني در مقطع تا ۲۹۰۰ تومان نيز سقوط داشت. در شرايط سياسي آن دوران، از يك طرف فضا براي اميدواري نسبت به شكسته شدن بن بست مذاكرات هسته اي و توافق با غرب وجود داشت و از سوي ديگر رهبري ايالات متحده نيز در دستان يك چهره ميانه رو و متعلق به حزب دموكرات بود. نكته ديگر نيز اينكه ركودي كه در آن مقطع بر كشور حاكم شد پس از يك دوره طولاني رونق اقتصادي – از مقطع پايان جنگ به اين سو – حاصل شد و اقتصاد كشور دچار يك ضعف و سستي شديد نشده بود.
در شرايط كنوني اما اين فضاي اميدواري وجود ندارد. در واقع ايران پس از حصول توافق برجام به كليه تعهدات خود عمل كرده اما مشكل اينجاست كه روي كار آمدن جمهوريخواهان به رهبري ترامپ كه عملاً نماينده كسب و كارها و صنايع بزرگ زياده خواه و داراي گرايش هاي توسعه طلبانه در آمريكاست، به صورت آشكاري زمينه را براي هر گونه سازش و اتخاذ يك رويكرد متضمن رضايت طرفين سلب كرده و با وضع تحريم هاي شديد در حال اعمال فشار سنگيني روي اقتصاد ايران است. همچنين اقدام اخير آمريكا در تروريستي اعلام كردن سپاه پاسداران باعث مي شود تا هر چه بيشتر تنش ها در روابط ايران با غرب افزايش يابد و طرف ايراني نيز احتمالاً دست به واكنش هاي تندي بزند كه خود موجب افزايش ريسك گريزي و هراس در سطح جامعه خواهدشد.
با درنظر گرفتن عوامل فوق با قطعيت بايستي بپذيريم كه جو تنش زاي حاكم در روابط ايران با آمريكا دوباره بخش قابل ملاحظه اي از تقاضاي تازه نفس را وارد دارايي هاي امن مانند دلار و طلا (عمدتاً به صورت خريد سكه) خواهد كرد و طبيعي است كه نتيجه بگيريم طبق هر مدل قيمت گذاري نسبت دلار به ريال روندي صعودي بپيمايد./نيما آزادي - تحليل گر ارشد بازار سرمايه