بانك و بيمه : اولين يارانه ۹۸ امشب واريز مي‌شود
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 06:37 کد خبر:55854
بانك و بيمه: نود و هشتمين مرحله از پرداخت يارانه‌هاي نقدي ساعت ۲۴ امشب واريز مي‌شود.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،يارانه نقدي سال ۱۳۹۸ همچنان بدون تغيير مانند ۹ سال گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.
بر اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه، براي سال جاري حدود ۴۱ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بابت پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها پيش‌بيني شده است كه تأمين يارانه بيش از ۷۶ ميليون نفر يارانه بگير است.
دولت در ماه حدود ۴,۱۰۰ ميليارد تومان بابت پرداخت يارانه نقدي و افزايش پرداختي به خانوارهاي كم‌درآمد تأمين مالي كند كه بيش از ۳۶۰۰ ميليارد آن متعلق به يارانه‌هاي نقدي است.