بانك و بيمه : سه اشتباه رايج در ميان بانكداران
شنبه، 31 فروردین 1398 - 05:04 کد خبر:55887
بانك و بيمه: سه اشتباه مهلك در تحليل هاي كارشناسان و مديران بانكي كه به كررات مشاهده مي گردند.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،اين سه اشتباه  عبارتند از :
1. نرخ بازار بين‌بانكي نرخي است كه در آن بانك‌ها به قرض‌دهي و قرض‌گيري «ذخاير» مي‌پردازند كه بعضا به اشتباه تصور ميگردد اين نرخ براي بانك‌ها حكم قيمت "سپرده" را دارد.
 
2. سپرده قانوني ، از جنس سپرده هاي بانكي نيست. براي مثال با وجود نرخ ذخيره قانوني 10 درصد، بانكها در مقابل 100 واحد "سپرده" جذب شده، موظفند 10 واحد "ذخيره" (و نه سپرده) به بانك مركزي ارائه دهند.
 
قابل ذكر است "سپرده" و "ذخائر" دو نوع پول متمايز از يكديگر بوده و جذب منابع از بازار بين بانكي از نوع "ذخائر" است و پول مخلوق بانك مركزي مي باشد.
 
3. اشتباه سوم كه قبلا به آن اشاره گرديد و به دفعات در ميان بانكداران تكرار ميشود، اين موضوع است كه جذب منابع از بازار بين بانكي به دليل آنكه نياز به سپرده قانوني ندارد، به صرفه تر از جذب سپرده از اشخاص است!!!
 
پول مخلوق بانك مركزي كه نياز به سپرده قانوني ندارد!