بانك و بيمه : منطقه مجاز رقابت بانكي
شنبه، 31 فروردین 1398 - 05:08 کد خبر:55888
بانك و بيمه: بررسي‌هاي يك پژوهش نشان مي‌دهد در زمان بحران كمبود نقدينگي، رقابت شديدي در بازار سپرده آغاز مي‌شود و برخي بانك‌ها با افزايش سهم خود در بازار سپرده از نقد كردن دارايي‌ها به قيمت ارزان ممانعت مي‌كنند.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، اين پژوهش مدلي را براي دخالت بانك مركزي ارائه كرده است تا با خارج كردن بانك‌هاي غيرنقد در بازار بين بانكي، تامين نقدينگي موقت بانك‌هاي غيرنقد و اعمال نظارت بر نرخ در بازار بين بانكي، محدوده مجاز براي رقابت بانكي ايجاد شود.

منطقه مجاز رقابت بانكي
بررسي‌هاي يك پژوهش نشان مي‌دهد كه با وقوع بحران كمبود نقدينگي، بانك‌هاي غيرنقد، رقابت شديدي را در بازار سپرده آغاز مي‌كنند تا با افزايش سهم خود در بازار سپرده از نقدكردن دارايي‌ها به قيمت ارزان ممانعت كنند. اين پژوهش حاكي از آن است كه اين رقابت شديد نه‌تنها به بهبود وضعيت نقدينگي نظام بانكي كمك نمي‌كند؛ بلكه سبب مي‌شود نرخ سود سپرده در بازار بالا رود و هزينه تامين وجوه براي بانك‌ها افزايش يابد. در نتيجه، توانايي اين موسسات براي بازپرداخت ديون كاهش يابد. در اين پژوهش، يك مبناي نظري براي دخالت بانك مركزي معرفي شده است؛ به‌نحوي‌كه اين نهاد مي‌تواند با اعمال سياست‌هايي نظير «اعمال محدوده براي نرخ سود»، «فعاليت در بازار بين بانكي»، «خارج كردن بانك‌هاي غيرنقد»، «تامين نقدينگي موقت بانك‌هاي غيرنقد» و «اعمال نظارت بر بازار بين بانكي» مي‌توان از رقابت ناسالم ميان بانك‌ها جلوگيري كرد. اين پژوهش توسط سيدعلي مدني‌زاده، اميرعباس سالاركيا و امينه محمودزاده تهيه و از سوي فصلنامه علمي، پژوهشي برنامه و بودجه در دي‌ماه سال ۱۳۹۶ دريافت و در مردادماه سال ۹۷ پذيرش گرفته است.

چسبندگي نرخ سود
بررسي‌ها حاكي از آن است كه طي سال‌هاي شهريور ۹۲ تا شهريور ۹۴، نرخ تورم طي يك روند كاهشي از ۳۴ درصد به ۱۵ درصد كاهش يافته، اما نرخ اسمي سود سپرده‌ها و تسهيلات متناسب آن كاهش نيافته است و در صورت عدم مداخله بانك مركزي، اين نرخ‌ها مي‌تواند همچنان بالا بماند. اين پژوهش تاكيد مي‌كند با توجه به مقايسه نرخ رشد اقتصادي و نرخ سود بانكي، نمي‌توان انتظار داشت در شرايطي كه حاشيه سود بهره‌اي بانك‌ها در حال كاهش بوده، نرخ سود بانك‌ها رشد كند. بنابراين كسب سود عامل افزايش نرخ سود سپرده‌ها نبوده و بايد سازوكار ديگري توجيه‌گر رفتار رقابتي بانك‌ها در بازار سپرده باشد. سوال اصلي اين پژوهش اين است كه چه عاملي باعث افزايش نرخ سود بانكي به‌رغم كاهش نرخ تورم شده است؟‌ با توجه به اين پرسش اين پژوهش يك چارچوب نظري مناسب براي ارزيابي سياست‌هاي مختلف اعتباري بانك مركزي براي كاهش نرخ سود طراحي كرده است.

دلايل وجود كمبود نقدينگي
به نوشته  دنياي اقتصاد،اين پژوهش با ارائه شواهدي اعتقاد دارد كه نظام بانكي با معضل كمبود نقدينگي مواجه است. نخست اين كه به‌دليل انجماد دارايي‌ها، انباشت حجم قابل‌ملاحظه‌اي مطالبات غيرجاري، بدهي‌هاي بازپرداخت نشده دولت و سرمايه‌گذاري‌هاي بانك‌ها، جريان درآمدزايي بانك‌ها مختل شده است. موضوع دوم اين است كه بدهي همه گروه‌هاي بانكي به بانك مركزي در سال‌هاي اخير افزايش چشمگيري داشته و تعيين نرخ جريمه ۳۴ درصدي اضافه برداشت از بانك مركزي مانع اين امر نشده است، به‌نحوي‌كه سهم بدهي بانك‌ها از پايه پولي به‌طور مستمر افزايش يافته است. از سوي ديگر، به‌دليل ركود اقتصادي و بازار دارايي‌ها، قيمت حقيقي دارايي‌ها با كاهش قابل‌توجه روبه‌رو بوده است. در اين شرايط اگر بانك‌ها، مجبور شوند دارايي خود را پيش از سررسيد و زير قيمت بفروشند، ضرر بزرگي از ناحيه فروش ارزان‌قيمت دارايي‌ها متحمل خواهند شد. تمركز بانك‌ها بر بخش خاصي از بازار املاك و مستغلات، شامل املاك بزرگ و گران‌قيمت، نيز باعث مي‌شود اقدام جمعي بانك‌ها براي فروش دارايي‌ها، قيمت اين اقلام را با كاهش بيشتر مواجه كند. فرضيه اصلي اين پژوهش اين است كه وقوع شوك نقدينگي از سمت دارايي‌هاي بانك‌ها، مي‌تواند رفتار رقابتي بانك‌ها در بازار سپرده را توضيح دهد. با گسترش يك مدل رقابت ناكامل در بازار سپرده نشان داده شده است كه در شرايط ركود بازار دارايي‌ها، اگر بانك‌ها با مشكل كمبود نقدينگي مواجه ‌شوند، انگيزه خواهند داشت رقابت در بازار سپرده را تشديد كنند، به اين معني كه نرخ‌هاي سود بالاتري پيشنهاد دهند تا سهمشان از بازار سپرده افزايش يابد و ناچار به فروش دارايي‌هايشان با قيمت پايين نشوند. در نتيجه تشديد رقابت، نرخ‌هاي بازار سپرده بالا رفته و هزينه تامين مالي براي بانك‌ها افزايش مي‌يابد. اين تشديد رقابت و در پي آن افزايش نرخ‌ها، مي‌تواند منجر به بروز ورشكستگي در شبكه بانكي شود، پديده‌اي كه در غياب رقابت شديد به وقوع نمي‌پيوست. بررسي‌هاي اين پژوهش نيز نشان مي‌دهد كه رفتار رقابتي بانك‌هاي كم‌نقدينه در بازار سپرده مي‌تواند باعث سرايت مشكل نقدينگي به بانك‌هاي نقدشونده و توانا در بازپرداخت ديون شود؛ به‌گونه‌اي‌كه شبكه بانكي در تعادلي ناكارآ قرار گيرد كه پايداري مالي كاهش يافته است. اين پژوهش در يك بخش نشان داده كه كمبود نقدينگي مي‌تواند منجر به تشديد رقابت در بازار سپرده و افزايش نرخ سپرده شود كه به لحاظ تعادلي ناكارآ است و پايداري مالي را كاهش مي‌دهد، همچنين در بخش ديگر نيز اثر وجود بازار بين بانكي بر رقابت ميان بانك‌ها بررسي مي‌شود و در نهايت سياست‌هاي مختلف بانك مركزي و اثر آنها بر رقابت بانك‌ها و نرخ سپرده تحليل شده است.

تشريح جنگ قيمتي در يك مدل
پژوهش حاضر براي اثبات فرضيه خود در يك مدل ساده و رقابت ناكامل در بازار، وضعيت دو بانك در دو شهر مختلف را در سناريوهاي مختلف بررسي كردند، در اين مدل بانك‌ها ريسك خنثي بوده و پيوستار واحدي نيز از سپرده‌گذاران وجود دارد كه به‌طور يكنواخت بين دو شهر توزيع شده‌اند. علاوه بر اين، مشابه يك مدل استاندارد هتلينگ، سپرده‌گذاران بايد هزينه جابه‌جايي بين دو شهر را بپردازند. در دنياي واقعي، اين هزينه جابه‌جايي را مي‌توان به تمايل و وفاداري نسبي سپرده‌گذاران به هر يك از بانك‌ها نسبت داد كه براي آن بانك، درجه‌اي از قدرت انحصاري را ايجاد مي‌كند. در اين شرايط سپرده‌گذاران ممكن است به‌دليل خدمات متفاوت و متنوع هر يك از بانك‌ها يا حتي ارتباطي كه بين سپرده‌گذار و بانكدار درخصوص اخذ تسهيلات وجود دارد، يكي از بانك‌ها را بر ديگري ترجيح دهند. همچنين عنوان شده كه در اين مطالعه، شوك نقدينگي به‌وسيله جريان تصادفي درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري مدل مي‌شود. اين انتخاب با توجه به اثر انجماد دارايي‌ها بر جريان نقدي بانك‌ها صورت گرفته و به‌نظر مي‌رسد اين نوع مدل‌سازي، با واقعيت‌هاي مشاهده شده از بحران نقدينگي بانك‌ها در سال‌هاي گذشته كه ضمانت سپرده‌ها احتمال هجوم بانكي را به شدت كاهش داده‌اند، سازگاري بيشتري داشته باشد. به‌علاوه، با وضعيت ترازنامه بانك‌هاي ايراني نيز هماهنگ‌تر است. همچنين سپرده‌گذاران دسترسي مستقيم به فناوري سرمايه‌گذاري ندارند و تنها مي‌توانند در بانك‌هاي خود سپرده‌گذاري كنند يا كالاي خود را براي دوره بعد ذخيره كنند. فرض مي‌شود سپرده‌گذاران در مقابل ريسك ناشي از ورشكستگي بانك، توسط بانك مركزي به‌طور كامل تضمين شده‌اند. در اين پژوهش جزئيات اين مدل در مقاطع زماني معرفي شده كه در نهايت نشان داده مي‌شود، هنگامي كه بانك‌ها با مشكل كمبود نقدينگي مواجه مي‌شوند، براي اينكه ناچار به نقد كردن دارايي‌هاي بلندمدت خود به قيمت ارزان نشوند، شروع به جنگ قيمتي و افزايش نرخ در بازار سپرده مي‌كنند. مطابق اين بررسي‌ها، درصورتي‌كه اقتصاد در مجموع با كمبود نقدينگي مواجه باشد، اين رقابت شديد مشكل كمبود نقدينگي بانك‌ها را مرتفع نمي‌كند و تنها باعث مي‌شود هزينه تامين مالي بانك‌ها و احتمال ورشكستگي آنها افزايش يابد. همچنين در اين پژوهش عنوان شده كه اين رقابت مي‌تواند منشأ سرايت ورشكستگي از بانك‌هاي غيرنقد به بانك‌هاي سالم باشد و درصورتي‌كه اقتصاد در مجموع با كمبود نقدينگي مواجه باشد، بازار بين بانكي باعث تشديد اين رقابت غيربهينه مي‌شود.

دو دغدغه سياست‌گذار
با توجه به اين موضوع در اين پژوهش چارچوبي ارائه شده كه سياست‌گذار در شرايط بحران كمبود نقدينگي مي‌تواند به كار ببندد، تا از سرايت مشكل از بانك‌هاي غيرنقد به بانك‌هاي نقد جلوگيري و ضمنا مشكل كمبود نقدينگي بانك‌هاي غيرنقد را برطرف كند. از نگاه اين پژوهش سياست‌گذار در شرايط بحران كمبود با دو مساله مواجه است، موضوع اول اينكه چطور از سرايت مشكل از بانك‌هاي غيرنقد به بانك‌هاي نقد جلوگيري كند و موضوع دوم آنكه براي حل مشكل كمبود نقدينگي بانك‌هاي غيرنقد، چه تمهيداتي به كار بندد. پيگيري هر يك از اين اهداف، اقدامات سياستي متفاوتي را مي‌طلبد كه اين پژوهش به تشريح آن پرداخته است.

اعمال سقف نرخ سود سپرده
براساس يافته‌هاي اين پژوهش، در پي بروز كمبود نقدينگي، بانك‌هاي غير نقد انگيزه دارند از راه افزايش نرخ سود سپرده، سهم خود را از بازار سپرده افزايش دهند، تا ناچار نشوند دارايي‌هاي خود را با قيمت‌هاي پايين نقد كنند. افزايش نرخ سپرده تا جايي كه دستاورد رقابت سالم در بازار باشد و بانك قادر به بازپرداخت ديون خود در بلندمدت باشد، قابل‌پذيرش است و فضايي براي دخالت سياست‌گذار ايجاد نمي‌كند. در اين شرايط، ممكن است بانك‌هاي كم نقدينه بخواهند از افزايش نرخ و تامين مالي كوتاه‌مدت از بازار سپرده، مشكل خود را در عدم توانايي بازپرداخت ديون از زمان كنوني به آينده موكول و به اصطلاح از طرح پانزي براي نجات خود در كوتاه‌مدت بهره ببرند. در قالب اين طرح، بانك‌هاي كم‌نقدينه سعي مي‌كنند، به‌طور مستمر با پيشنهاد نرخ‌هاي بالاتر، سپرده بيشتري جذب كرده و با استفاده از سپرده‌هاي جديد، اصل و سود سپرده‌هاي قبلي را بازپرداخت كنند. در اين حالت، بانك‌هاي نقد هم ناچار مي‌شوند، به‌منظور جلوگيري از كاهش سهم بازار و فرار سپرده، نرخ‌هاي سپرده را افزايش دهند و به‌دنبال آن، هزينه تامين مالي براي آنها افزايش مي‌يابد. واضح است كه سرانجام استمرار چنين طرحي به ورشكستگي بانكي مي‌انجامد و هر چقدر مهلت بيشتري به بانك خاطي داده شود، به عمق بحران افزوده مي‌شود؛ بنابراين اين پژوهش تاكيد مي‌كند با توجه به اينكه بانك مركزي نبايد مانع سازوكار رقابتي بازار از راه رقابت قيمتي شود، اما نبايد به بانك دچار مشكل نقدينگي، اجازه اجراي طرح پانزي نيز داده شود؛ چراكه اين موضوع در نهايت منجر به ورشكستگي بانك‌ها شده و پايداري نظام مالي را به مخاطره مي‌اندازد. در نتيجه بانك مركزي بايد نظارت كند كه اگر بانكي نرخ‌هاي بالا پيشنهاد مي‌دهد، از درجه سلامت مناسبي برخوردار باشد تا بدون ايجاد ريسك براي نظام بانكي از عهده پرداخت آن برآيد. در شرايطي كه امكان اجراي چنين راستي‌آزمايي فراهم نباشد، بانك مركزي مي‌تواند با اعمال سقف نرخ سود در نرخي كه با مجموعه شرايط اقتصاد كلان سازگاري داشته باشد، مانع از ادامه جنگ قيمتي و سرايت مشكل از بانك‌هاي كم‌نقدينه به بانك‌هاي نقد شود.

دخالت در بازار بين بانكي
از نگاه اين پژوهش، درصورتي‌كه اقتصاد با كمبود نقدينگي و شرايط ركودي مواجه باشد، به اين معني كه جريان درآمدي نظام بانكي به‌صورت قابل‌ملاحظه‌اي كاهش يافته باشد، وجود بازار بين بانكي منجر به تشديد رقابت ميان بانك‌ها در بازار سپرده مي‌شود؛ چراكه بانك‌هاي نقد، انگيزه دارند با افزايش نرخ‌ها در بازار سپرده همراهي كنند و در مقابل، وجوه مازاد خود را در بازار بين بانكي با نرخ بالا قرض دهند. در چنين شرايطي، اعمال سقف نرخ سود در بازار بين بانكي باعث مي‌شود، انگيزه رقابت ناسالم در بازار سپرده از بين برود. با كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي، بانك‌هاي نقد انگيزه رقابت در بازار سپرده را نخواهند داشت و به‌دنبال آن، كاهش نرخ سود به بازار سپرده نيز انتقال مي‌يابد و هزينه تامين مالي براي همه بانك‌ها كاهش مي‌يابد. اين پژوهش تاكيد مي‌كند كه بانك مركزي مي‌تواند بانك‌هاي غيرنقد را از بازار بين بانكي خارج كند تا مانع از رقابت قيمتي و افزايش نرخ بازار بين بانكي شود و به‌صورت جداگانه، نياز نقدينگي كوتاه‌مدت آنها را تامين كند. در اين حالت، مشابه حالت قبل، بانك‌هاي نقد انگيزه نخواهند داشت در بازار سپرده رقابت كنند، زيرا نمي‌توانند در بازار بين بانكي با نرخ بالا به بانك‌هاي غيرنقد قرض دهند.

جلوگيري از ارزان‌فروشي
در حالي كه لازم است سياست‌گذار مانع بروز جنگ قيمتي شود، اما لزوما نبايد مانع نقد كردن دارايي‌ها شود، چون فروش دارايي‌ها ممكن است به لحاظ اجتماعي بهينه باشد، اما جنگ قيمتي به‌دليل اثرات سرريز و انتقالي، بهينه اجتماعي نيست. با اين حال، بانك مركزي مي‌تواند به بانك‌هاي دچار مشكل نقدينگي كمك كند دارايي‌هاي خود را با هزينه كمتري نقد كنند و مانع از فروش خيلي ارزان دارايي شود. در اين شرايط بانك مركزي مي‌تواند دارايي‌هاي بانك كم‌نقدينه را تبديل به اوراق بهادار نقدشونده كند و آنها را به‌عنوان وثيقه بگيرد و براساس آن، نقدينگي در اختيار بانك كم‌نقدينه قرار گيرد. ايجاد شركت‌هاي مديريت دارايي دولتي كه معوقات بانك‌هاي ناسالم را با قيمت‌هاي مناسب خريداري كنند، به پاكسازي ترازنامه و كاهش هزينه‌هاي نقد كردن دارايي‌ها كمك مي‌كند. سياستي كه باعث مي‌شود هزينه نقد كردن دارايي‌ها براي بانك‌ها كاهش يابد و از همين رو، شدت رقابت در بازار سپرده، احتمال ورشكستگي و احتمال سرايت كاهش مي‌يابد.

تزريق نقدينگي
بحث ديگر تزريق نقدينگي است كه بانك مركزي مي‌تواند تصميم بگيرد از راه تزريق نقدينگي در بازار بين بانكي يا خريد دارايي‌هاي بانك‌ها بخشي از مشكل كمبود نقدينگي كوتاه‌مدت در سطح كلان اقتصاد را مرتفع كند، اما از نگاه اين پژوهش، چنين تصميمي ممكن است به بهاي پذيرفتن تورم ختم شود. بانك مركزي‌اي كه بتواند اعتبار كنترل تورم داشته باشد، مي‌تواند نقدينگي تزريق كند، اما بانك مركزي‌اي كه چنين اعتباري نداشته باشد، ديگر نخواهد توانست تورم را كنترل كند.

اوراق‌سازي بدهي‌هاي دولت
همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد سهم بدهي‌هاي بازپرداخت‌نشده دولت از دارايي‌هاي منجمدشده بانك‌ها قابل‌ملاحظه است و بخشي از معوقات نظام بانكي مربوط به شركت‌هاي دولتي يا پيمانكاراني است كه در پروژه‌هاي دولتي مشاركت داشته‌اند. از نگاه اين پژوهش بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به طلبكاران يا بازاري كردن اين بدهي‌ها در قالب اوراق باعث مي‌شود، بخش قابل‌توجهي از مشكل كمبود نقدينگي بانك‌ها برطرف شود. اين پژوهش عنوان مي‌كند مدل مورد بررسي در اين پژوهش به‌صورت يك طرح اوليه عنوان شده كه در آينده مي‌تواند به يك مدل كامل‌تر توسعه پيدا كند. بر اين اساس، نخست مي‌توان مدل را به‌گونه‌اي توسعه داد كه قيمت دارايي‌ها در چارچوب يك مدل تعادل عمومي به‌صورت درون‌زا تعيين شود و ساختار بازار بين بانكي را به‌صورت دقيق‌تري طراحي كرد كه بتواند به پرسش‌هاي مشخص‌تري در اين رابطه پاسخ دهد. موضوع نقش بانك مركزي در اقتصاد ايران هم در بحث بازارسازي و هم در بحث ساماندهي وضعيت اقتصادي يكي از چالش‌هاي پيش‌روي اقتصاد كشور است.