بانك و بيمه : بانك‌ها و صرافي‌ها، كد كارگزاري مي‌گيرند
شنبه، 31 فروردین 1398 - 05:12 کد خبر:55890
بانك و بيمه: نخستين جلسه هيأت مديره بازار متشكل ارزي برگزار و پس از انتخاب مديرعامل اين بازار، مقرر شد تا تمامي صرافي‌هاي مجاز و بانك‌هاي عامل از درگاهي كه متعاقباً اعلام مي‌شود.


به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، نوسان قيمت ارز در سال گذشته به ويژه در نيمه نخست سال به گونه‌اي پيش رفت كه افسار كار تا حدودي از دست متوليان امر از جمله بانك مركزي خارج شد و چند ماه بعد و با آرام شدن بازار ارز، عبدالناصر همتي، رئيس‌كل بانك مركزي از برنامه‌ريزي براي ايجاد بازار متشكل ارزي خبر داد.
قرار بود كه با شكل‌گيري اين بازار بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز بانك مركزي به عنوان بازيگران اصلي اين بازار فعاليت كنند كه با اين اقدام تا حد زيادي مي‌شد تعيين تكليف بازار را به جاي دلالان و سودجويان به دست بانك‌ها و صرافي‌ها سپرد.
آن‌چه بنا شد كه در اين بازار اتفاق بيفتد اين بود كه بانك‌ها به عنوان معامله‌گران عمده و صرافي‌ها به عنوان معامله‌گران خرد، فعاليت كرده و نبض بازار را در دست بگيرند.
همتي چند ماه پيش خبر از تشكيل اين بازار در فروردين ماه سال جاري داده بود و طبق برنامه نيز طي روزهاي گذشته هيأت مديره اين بازار انتخاب شده و امروز (۲۹ فروردين) نيز نخستين جلسه هيأت مديره بازار متشكل ارزي تشكيل و مديرعامل اين بازار انتخاب شد.
همچنين در اين جلسه با تصميم هيأت مديره مقرر شد كه تمامي صرافي‌هاي مجاز و بانك‌هاي عامل از درگاهي كه متعاقباً اعلام مي‌شود، نسبت به اخذ كد كارگزاري بازار متشكل ارزي اقدام كنند.
به اين ترتيب پيش‌بيني مي‌شود كه در آينده نزديك اين بازار فعاليت خود را به طور رسمي آغاز كرده و هرچند ممكن است در شروع كار با نقص‌هايي روبرو شود، اما در ادامه بتواند تأثير مثبت و درست خود را بر بازار ارز بگذارد.