بانك و بيمه : استفاده از چك آزاد ابلاغ شد
شنبه، 31 فروردین 1398 - 05:15 کد خبر:55891
بانك و بيمه: افزايش سه برابري برداشت از حساب هاي جاري بدون ارائه برگ چك در قانون جديد ابلاغ شده است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،قانون جديد چك كه سال گذشته به شبكه بانكي ابلاغ شده است كم كم قوانين جديد آن با بروز شدن سيستم ها و مهيا شدن زيرساخت ها اجرايي مي‌شود.
بر اساس يكي از تغييرات قانون چك از اين به بعد در صورتي كه شخصي دسته چك خود را به همراه نداشته باشد مي تواند از چك آزاد نيز استفاده كند.
پيش از اين در قانون قديم مشتري براي يك بار در سال مي توانست از اين روش استفاده كند اما با ابلاغ قانون جديد مشتري مي تواند تا ۳ بار در سال از آن استفاده كند.
البته مشتري براي هر بار استفاده از چك آزاد در صورت همراه نداشتن برگ چك مبلغ پنج هزار تومان را به عنوان كارمزد بايد به بانك پرداخت كند.
مشتري درصورتي كه دسته چك خود را به همراه نداشته باشد مي تواند از روش هاي ديگري نظير كارت همراه بانك موبايل بانك و پايا نيز استفاده كند.
استفاده از چك آزاد معمولاً در بانك ها و موسسات اعتباري به ندرت استفاده شده و در قانون جديد نيز مي توانند بدون همراه داشتن چك از گزينه ساتنا و پايا نيز بهره مند شود.
در بانكها و موسسات اعتباري به چك آزاد چك آمنيبوس نيز مي گويند.