بانك و بيمه : اثرات حذف صفر از پول ملي بر اقتصاد
دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398 - 06:48 کد خبر:55897
بانك و بيمه: يك كارشناس اقتصادي درباره مطرح شدن مجدد حذف صفر از پول ملي و جدي شدن اجراي آن گفت: اين طرح اثر رواني بر جامعه دارد و تغيير چنداني در وضعيت اقتصادي كشور ايجاد نخواهد كرد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، طرح اصلاح نظام پولي كشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولي كنوني و تعريف واحد پولي جديد، مدت‌هاست كه در دستور كار دولت قرار دارد اما تاكنون به اجرا درنيامده و در ابتداي سال جديد دوباره روي ميز دولت قرار گرفته است. مسلماً نخستين پرسشي كه در مواجهه با ارائه اين طرح، مطرح مي‌شود اين است كه آيا حذف صفر از پول ملي منجر به بهبود شرايط اقتصادي كشور و افزايش قدرت خريد مردم خواهد شد يا اينكه فقط به ايجاد تغيير در ظاهر اقتصاد مي‌پردازد.

در اين باره مهدي طغياني - عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان -به ايسنا، اظهار كرد كه اين طرح فقط اثر رواني بر ذهنيت مردم دارد و تغييري در وضعيت اقتصادي كشور ايجاد نخواهد كرد.
وي تصريح كرد: مردم امروز با اعداد بزرگ در اقتصاد سر و كار دارند كه معمولاً با مراجعه به خاطراتشان از اعداد كوچك در سال‌ها قبل تناقض دارد؛ بنابراين حذف صفر از پول ملي از نظر رواني دلگرم‌كننده است.
اين اقتصاددان درباره عدم اثرگذاري اين طرح بر وضعيت اقتصادي كشور، گفت: تعداد صفر پول ملي متغير كليدي در اقتصاد نيست. متغيرهاي كليدي اقتصاد اموري همچون ميزان نقدينگي، نرخ تورم، درآمدهاي دولت و نرخ بيكاري است كه هيچكدام از آنها با حذف صفر تغيير نخواهد كرد و فقط شاخص آن عوض مي‌شود.
طغياني افزود: مثلاً رقم ۲,۰۰۰ ميليارد تومان اگر صفرش برداشته شود، فقط عدد آن كوچك مي‌شود و تأثيري در اقتصاد ندارد، چون نقدينگي كشور همچنان بالاست كه بسيار بر اقتصاد تأثيرگذار است.
اين استاد اقتصاد اظهار كرد: هرچند اجراي اين طرح هزينه‌هايي را براي دولت به همراه دارد، اما اين هزينه‌ها به دليل انتقالات و مبادلات الكترونيكي توسط مردم، كمتر از هزينه‌اي است كه تصور مي‌كنيم.
وي تصريح كرد: امروز اغلب مبادلات مردم به شكل الكترونيكي انجام مي‌شود و حجم پول در قالب اسكناس در ايران پايين آمده است كه اين باعث مي‌شود دولت‌ها بتوانند چنين طرح‌هايي را كم‌هزينه‌تر اجرا كنند.