بانك و بيمه : نرخ سود بانكي، دامنه‌اي مي‌شود
دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398 - 06:52 کد خبر:55899
بانك و بيمه: بانك مركزي قصد دارد به جاي تعيين نرخ قطعي سود براي بانك‌ها، دامنه‌اي از نرخ سود را تعيين كند كه بانك‌ها موظف‌اند در آن چارچوب عمل كنند.


به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،بانك مركزي در دوره جاري در دوره‌هاي زماني متفاوت برنامه‌هاي مشخصي را پيگيري كرده و تلاش مي‌كند تا آن‌ها را عملي كند كه در اين راستا نيز، عمده تمركز بانك مركزي بر يكي از برنامه‌هاست، هرچند كه به گفته رئيس‌كل بانك مركزي، ساير برنامه‌ها نيز همزمان با هم پيش خواهد رفت.
در مدت اخير بانك مركزي بحث اصلاح ناترازي آن‌ها را در دستور كار خود قرار داده و اين موضوعي است كه همتي، رئيس‌كل بانك مركزي سال گذشته نيز از آن به عنوان يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اصلاح نظام بانكي نام برده و تاكيد كرده بود كه تا وقتي اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي سر و سامان پيدا نكند، سيستم بانكي كشور اصلاح نخواهد شد.
البته به گفته وي اصلاح ناترازي بانك‌ها از نخستين مراحل اصلاح نظام بانكي است، اما با توجه به اينكه بيشتر وقت بانك مركزي در سال گذشته صرف رسيدگي و كنترل بازار ارز شد، اين برنامه‌ها با سرعت كمتري پيش رفت.
البته چندين قانون نيز در راستاي شفافيت مالي در سال گذشته از سوي بانك مركزي پيگيري و در شوراي پول و اعتبار تصويب شد كه به نظر مي‌رسد اين اقدامات نيز در راستاي طرح اصلاح نظام بانكي بوده است.
با اين حال، بانك مركزي اين روزها به دنبال اين است تا با ساماندهي روش‌هاي جذب سپرده از سوي بانك‌ها، اضافه برداشت آن‌ها از بانك مركزي را مديريت كرده و به نوعي از بدهي بانك‌ها بكاهد.
طي روزهاي گذشته دستورالعمل اجراي عمليات بازار باز از سوي شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد كه دو نكته مهم اين دستورالعمل اين است كه اين بازار علاوه بر اينكه، امكان معاملات اوراق بهادار دولت را بين بانك‌ها و بين بانك مركزي و بانك‌ها فراهم مي‌آورد، در واقع اوراق بهادار دولتي را به دارايي‌هايي بدون ريسك تبديل مي‌كند، ولي به گفته همتي همزمان نرخ تنزيل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعريف خواهد شد.
به اين ترتيب آن طور كه رئيس‌كل بانك مركزي درباره اين عمليات گفته، اجراي اين طرح شكل پيش رفته عمليات سياست پولي است كه همزمان نه تنها معاملات اوراق و نحوه تعامل بانك مركزي با بانك‌ها را سامان خواهد داد، بلكه با توجه به مسير تورمي كه بانك مركزي ترسيم خواهد كرد، دامنه تعيين شده نرخ سود، سامان ساختار يافته‌اي به نرخ سود خواهد داد تا نرخ‌ها از حول و حوش يك بازه، زياد و كم نشوند.
اين صحبت‌ها نشان مي‌دهد كه بانك مركزي به جاي اينكه مانند گذشته به دنبال ايجاد نرخ سود مشخص و ابلاغ آن به بانك‌ها باشد كه نتيجه آن نيز دور زدن قوانين از سوي بانك‌ها و پرداخت و دريافت سودهاي بالاتر است، قصد دارد تا بازه‌اي از نرخ سود را براي بانك‌ها تعريف كند تا بانك‌ها در چارچوب آن بازه فعاليت كنند، چراكه بدون اين دامنه، ممكن است آشفتگي زيادي در نرخ‌هاي بين بانكي به وجود آيد.
البته هنوز جزئياتي از اين دامنه نرخ سود اعلام نشده، اما ممكن است نرخ سود براي بانك‌هاي مختلف با توجه به شرايط آن‌ها متفاوت باشد يا اينكه يك بازه براي همه بانك‌ها تعريف شود كه اين بانك‌ها موظف باشند نرخ سود را در آن بازه تعيين كنند.
به نوشته ايسنا، در عين حال نظارت و جديت بانك مركزي در اجراي اين عمليات نيز از مهم‌ترين فاكتورهاي موفقيت آن به شمار مي‌رود و اگر اين نظارت به درستي انجام نشود، مي‌تواند مشكلات زيادي را همچون گذشته ايجاد كند كه رئيس‌كل بانك مركزي در اين زمينه نيز با جديت به بانك‌ها هشدار داده بود كه در صورتي كه سقف ۲۰ درصدي نرخ سود را رعايت نكنند، به شدت با آن‌ها برخورد مي‌شود.