بانك و بيمه : تسهيل خدمات بانكي با نت بانك شركتي
دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398 - 07:18 کد خبر:55900
بانك و بيمه: بانك سامان با هدف تسريع در انجام عمليات بانكي و ارائۀ خدمات تخصصي در حوزۀ مديريت حساب¬ها براي موسسات، شركت¬ها و اشخاص حقوقي، اقدام به طراحي و عرضه «نت بانك شركتي» كرد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  نت بانك شركتي سامان اين امكان را براي تمامي مشتريان حقوقي فراهم مي­كند كه بدون مراجعه به شعبه، خدمات بانكي از جمله دستور انتقال وجه، مشاهده صورت حساب، مشاهده وضعيت دسته چك، مشاهده تسهيلات و ساير امور بانكي خود را در كوتاه ترين زمان ممكن انجام دهند.

همچنين نت بانك شركتي بانك سامان با استفاده از ابزار شركت يار، اين امكان را فراهم كرده كه  مشتريان حقوقي استفاده كننده از اين سرويس، سطح دسترسي، شرايط ثبت و برداشت انتقال وجه منطبق با روزنامۀ رسمي شركت  را براي  كاربران درون سازماني خود نظير امضا داران و كاركنان بخش مالي تنظيم كند.