بانك و بيمه : بانك ملي، صدرنشين جدول صدور كارت
سه شنبه، 3 اردیبهشت 1398 - 06:46 کد خبر:55913
بانك و بيمه: گزارش پايان سال شركت شبكه الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) حاكي از اين است كه بانك ملي ايران از نظر تعداد كارت هاي هديه، بن كارت و كارت برداشت تراكنش دار در نظام بانكي صدرنشين است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، آن طور كه شاپرك اعلام كرده، در اسفند ماه سال گذشته 18.38 درصد كارت هاي هديه و بن كارت و نيز 22.51 درصد كارت هاي برداشت مربوط به بانك ملي ايران بوده است.
نام بانك ملي ايران در ميان بانك هاي داراي بالاترين سهم تعدادي و مبلغي از تراكنش هاي ابزارهاي كارتخوان فروشگاهي، پذيرش موبايلي و پذيرش اينترنتي نيز ديده مي شود.
بررسي گردش مالي شاپركي يا مجموع مبالغ صادركنندگي و پذيرندگي نيز نشان مي دهد بانك ملي ايران در رتبه دوم اين شاخص قرار دارد.