بانك و بيمه : تنوع محصولات بانك سينا براي مشتريان حقوقي
سه شنبه، 3 اردیبهشت 1398 - 10:22 کد خبر:55916
بانك و بيمه: بانك سينا در راستاي افزايش رضايتمندي مشتريان، سياستگذاري ها و برنامه ريزي هاي ويژه اي را در حوزه ارائه خدمات مبتني بر بانكداري شركتي به اجرا گذاشته است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  اين بانك با تنوع بخشي به محصولات و خدمات به ويژه در حوزه بانكداري شركتي و بانكداري الكترونيك، زمينه جذب و افزايش بيش از پيش مشتريان حقوقي را در دستور كار قرار داده به طوري كه اين طيف از مشتريان همراستا با مشتريان حقيقي و خرد، درسال گذشته با رشد قابل توجهي مواجه شده است.

ارائه خدماتي چون وب سرويس كه مشتري از آن طريق مي تواند نسبت به دريافت اقلام اطلاعاتي مورد نياز به صورت سيستمي اقدام كرده يا سامانه هاي حسابداري و مالي خود را به سپرده نزد بانك سينا به صورت اتوماتيك متصل نمايد، سامانه سام (كارپوشه اينترنتي مشتريان حقوقي) و سيناكارت حقوقي از جمله مواردي است كه در راستاي تامين نظر مشتريان حقوقي اجرايي شده است.
امكان واريز حقوق كاركنان سازمان ها و شركت هاي طرف قرارداد به صورت مكانيزه در شعب بانك سينا، تلفنبانك حقوقي با امكان دريافت صورتحساب از طريق فكس، اعلام موجودي حساب و مانند آن از ديگر خدمات قابل ذكر است.
از سوي ديگر شركت ها و سازمان هايي هم كه ملزم به پرداخت سود سهامداران هستند مي توانند از طريق ارائه فايل، سود سهامداران خود را در شعب بانك سينا پرداخت كنند. با استفاده از خدمت ثبت دستور پرداخت گروهي پايا هم انتقال وجه هاي گروهي به سپرده ساير بانك ها مي تواند تنها به صورت فايل ارائه شده و دستور پرداخت آن ثبت گردد.
بانك سينا در سال جديد در كنار توجه به افزايش كمي خدمات، كماكان نسبت به ارتقاء كيفيت و ارائه بهينه آن اقدام خواهد كرد.