بانك و بيمه : حمايت ويژه بانك ملي از خوداشتغالي
چهارشنبه، 4 اردیبهشت 1398 - 07:56 کد خبر:55924
بانك و بيمه: بانك ملي ايران در سال ۹۷ حمايت ويژه اي از بخش اشتغال كشور داشته و طي اين مدت ۶۶ هزار و ۱۶۴ فقره تسهيلات خوداشتغالي و مشاغل خانگي پرداخت كرده است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،اين بانك طي يك سال گذشته با رويكرد حمايت از بازار اشتغال 41 هزار و 237 فقره تسهيلات قرض الحسنه خوداشتغالي و بالغ بر 24 هزار و 927 فقره تسهيلات قرض الحسنه مشاغل خانگي با معرفي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان هاي حمايتي تخصيص داده است.
بر اين اساس در مدت مذكور، سهم تسهيلات خوداشتغالي كميته امداد امام خميني (ره) از مجموع تسهيلات قرض الحسنه پرداختي بانك ملي ايران بالغ بر 33 هزار و 498 فقره به ارزش پنج هزار و 973 ميليارد و 875 ميليون ريال و تسهيلات خوداشتغالي بهزيستي بالغ بر شش هزار و 708 فقره به ارزش يك هزار و 84 ميليارد و 60 ميليون ريال بوده است.
همچنين اين بانك، پرداخت تسهيلات مشاغل خانگي به سازمان هاي حمايتي را نيز در دستور كار خود قرار داده كه بر اين اساس در مدت مذكور، يك هزار و 930 فقره از اين تسهيلات به ارزش 152 ميليارد و 701 ميليون ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و 726 فقره به ارزش 59 ميليارد و 198 ميليون ريال به سازمان بهزيستي پرداخت شده است.
پرداخت 96 فقره تسهيلات مشاغل خانگي بنياد شهيد به ارزش نه هزار و 620 ميليارد ريال و 22 هزار و 175 فقره تسهيلات مشاغل خانگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به ارزش دو هزار و 182 ميليارد و 390 ميليون ريال از ديگر اقدامات بانك ملي ايران در راستاي حمايت از بازار كسب و كار كشور بوده است.
در اين مدت همچنين يك هزار و 31 فقره تسهيلات خوداشتغالي به ارزش 202 ميليارد و 997 ميليون ريال به بنياد شهيد پرداخت شده است.