بانك و بيمه : تكميل و اخذ اطلاعات شناسه شهاب توسط بانك‌ها
چهارشنبه، 4 اردیبهشت 1398 - 10:27 کد خبر:55925
بانك و بيمه: براساس بخشنامه بانك مركزي، از ابتداي ارديبهشت عدم وجود شناسه «شهاب» براي اشخاص به منزله عدم احراز هويت بوده و محدوديت‌هايي نظير نقل و انتقال وجه براي حساب‌هاي اشخاص حقيقي در نظر گرفته شده است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، با توجه به اينكه مشتريان در نظام بانكي كشور بايد به درستي احراز هويت شوند، شناسه‌اي تحت عنوان «شهاب» براي هر يك از مشتريان بانكي تعريف شده است كه به صورت يكتا مشتري را در همه بانكها شناسايي مي كند. شناسه «شهاب» براي هر شخص منحصر به فرد بوده و در تمام بانك‌ها به صورت يكسان تعريف مي‌شود.
شناسه «شهاب» بعد از احراز هويت و حصول اطمينان از هويت افراد اختصاص داده مي‌شود و براساس بخشنامه بانك مركزي، از ابتداي ارديبهشت ماه عدم وجود شناسه «شهاب» براي اشخاص به منزله عدم احراز هويت بوده و محدوديت‌هاي مشخصي نظير نقل و انتقال وجه براي حساب‌هاي اشخاص حقيقي در نظر گرفته شده است.
لازم به ذكر است اخذ اطلاعات و تكميل و دريافت شناسه «شهاب» توسط بانك‌ها صورت گرفته و مشتريان چنانچه قبلا در بانك‌ها احراز هويت شده‌اند نيازي به مراجعه به بانك‌ها ندارند.
يادآور مي‌شود احراز هويت، به فرايند شناسايي مشتري منطبق با مقررات مبارزه پولشويي اطلاق مي‌شود.