بانك و بيمه : پايان پرداخت سود سهام عدالت سال ۹۶
پنجشنبه، 5 اردیبهشت 1398 - 06:26 کد خبر:55927
بانك و بيمه: پرداخت سود سهام عدالت گروه‌هاي مختلف مشمولان طي هفته جاري خاتمه مي‌يابد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، پرداخت سود سهام عدالت عملكرد سال ۹۶ مشمولان سهام عدالت مربوط به گروه هاي تحت عنوان سايرمشمولان شامل وراث جديد تعيين تكليف شده، مددجويان تغيير وضعيت يافته، ايثارگران و خانواده هاي آنان، دست‌اندركاران امر واگذاري سهام عدالت، خبرنگاران، طلاب، بيماران خاص، كاركنان ستادهاي نماز جمعه، خدام مساجد و اماكن متبركه، امامزاده ها و حسينه ها، زندانيان آزاد شده، تاكسيرانان، قاليبافان، كاركنان موسسات خيريه و فعالان قرآني طي روزهاي جاري خاتمه مي يابد.
در اين مرحله حدود دو ميليون نفر از آخرين سري از مشمولان سهام عدالت ساير گروه ها سود سهام عدالت خود را در مجموع به ارزش بالغ بر ۱۶۵ ميليارد تومان دريافت خواهند كرد و بدين ترتيب واريز سود سهام عدالت مشمولان ساير اقشار خاتمه مي يابد.
گفتني است، با احتساب سودهاي پرداخت شده به اين گروه باقيمانده از مشمولان، تا كنون سود سهام عدالت مربوط به مشمولان نهادهاي حمايتي شامل كميته امداد و سازمان بهزيستي، روستائيان و عشاير و كارگران فصلي و ساختماني و مشمولان ساير گروه هاي ذكر شده كه در مجموع تعداد آنان بالغ بر سي و يك ميليون نفر مي باشد به طور كامل پرداخت شده است و تنها گروه باقي مانده از مشمولان شامل كاركنان و كارمندان دستگاه هاي اجرايي و بازنشستگان صندوق هاي بازنشستگي كشوري، تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح كه بالغ برده ميليون نفر هستند، سود عملكرد سال ۱۳۹۶ خود را دريافت نكرده اند كه اين اقشار نيز پس از دريافت سود سهام عدالت توسط سازمان خصوصي سازي از شركت هاي سرمايه پذير و در طي دو ماه آينده به مرور سود دريافت مي كنند و مبالغ سود به حساب اعلام شده توسط اين افراد كه در سامانه سهام عدالت ثبت و تاييد شده، واريز خواهد شد.
اين گزارش مي افزايد صرفا سود گروه هاي مختلف مشمولان با عنوان ساير اقشار كه بانك عامل معرفي شده آنان بانك ملي ايران بوده تاكنون سود خود را دريافت نكرده بودند كه با واريز وجوه لازم به حساب بانك ملي طي روز دوشنبه هفته جاري و پرداخت توسط اين بانك، سود تمامي اقشار به استثناي كاركنان و بازنشستگان در كليه بانك هاي عامل بابت عملكرد سال ۱۳۹۶ واريز شده تلقي مي شود.