بانك و بيمه : دو شرط تداوم ثبات ارزي
پنجشنبه، 5 اردیبهشت 1398 - 06:30 کد خبر:55929
بانك و بيمه: رئيس‌كل بانك مركزي در اولين واكنش به عدم‌ تمديد معافيت‌هاي نفتي عنوان كرد كه كاهش در صادرات نفت و معادل ريالي درآمد دولت بايد از طريق صرفه‌جويي و استفاده از يارانه‌هاي پنهان جبران شود.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، عبدالناصر همتي ؛ تشويق صادرات غيرنفتي و برگرداندن ارز آنها به چرخه اقتصاد را ديگر راه مقابله با فشارهاي جديد دانست و افزود : بانك مركزي پس از اعلام سياست‌هاي جديد آمريكا توانسته است قيمت دلار را همچنان زير مرز ۱۴ هزار توماني نگه دارد.

وي برهم خوردن بازار ارز و  ملتهب شدن آن را به توهم تشبيه كرد كه با مديريت بانك مركزي و اشراف بازارساز، براي چندمين بار رفع شده و صفر كردن صادرات نفت را توهم دانست.