بانك و بيمه : محاكمه متهمان بانك سرمايه ۲۴ ارديبهشت
یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398 - 07:02 کد خبر:56036
بانك و بيمه: دادگاه رسيدگي به اتهامات محمدهادي رضوي و ۳۰ متهم ديگر پرونده بانك سرمايه، ۲۴ ارديبهشت ماه سال جاري در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلال گران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعودي مقام برگزار مي‌شود.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، در اين دادگاه به اتهامات افراد زير رسيدگي مي‌شود.

 
۱- سيد محمدهادي رضوي داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق تحصيل مال از طريق نامشروع
 
۲- احسان دلاويز داير بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق معاونت تحصيل مال از طريق نامشروع
 
۳- محمدرضا خاني (مديرعامل و عضو هيئت مديره وقت بانك سرمايه) داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۴- محمدعلي هادي (عضو هيئت مديره وقت بانك سرمايه) داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۵- بهمن خادم (عضو هيئت مديره وقت بانك سرمايه) داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۶- مهرداد باقري (عضو هيئت مديره وقت بانك سرمايه) داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۷- ياسر ضيايي شيركلائي (قائم مقام وقت بانك سرمايه) داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۸- خيراله بيرانوند (مدير عامل و عضو هيئت مديره وقت بانك سرمايه) داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۹- پرويز احمدي (سرپرست بانك و رئيس هيئت مديره وقت بانك سرمايه) داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۱۰- عليرضا حيدرآبادي‌پور (مديرعامل و عضو هيئت مديره وقت بانك سرمايه) داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۱۱- شهاب‌الدين حسامي داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۱۲- ماني رهبري داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۱۳- محمد سلماني علايي داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۱۴- سالار بايرامي خلج داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۱۵- غلامرضا شياني داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۱۶- سيد ابوالقاسم سجودي جورشري داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۱۷- رحيم قنبري داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۱۸- احمد كوليوند داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۱۹- مجيد زاهدي داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۲۰- حميدرضا فاروقي داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۲۱- محمود لطف‌اله پور داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۲۲- علي نانچيان داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۲۳- پيمان پويان مهر داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۲۴- عليرضا كلهر داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۲۵- نصرت‌اله فرخي داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۲۶- عباس عبدي داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۲۷- محمد سرخيل داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۲۸- سعيد حسن‌زاده داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۲۹- علي پورمنزه داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۳۰- مجيدرضا خاياني داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت
 
۳۱- خانم پري يديسار داير بر مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در خيانت در امانت