بانك و بيمه : پرداخت قبوض در همراه بانك سينا
دوشنبه، 23 اردیبهشت 1398 - 06:38 کد خبر:56046
بانك و بيمه: در راستاي توسعه خدمات و افزايش قابليت هاي همراه بانك سينا، سرويس قبوض پيامكي در اين نرم افزار راه اندازي شده است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، به منظور تسهيل در پرداخت قبوض و رفع مشكلات ناشي از ورود اطلاعات قبوض، خدمت قبوض پيامكي در همراه بانك سينا راه اندازي شده كه كمك موثري به كاربران است.
طبق اين گزارش با استفاده از خدمت قبوض پيامكي، قبض هاي تلفن، برق، گاز، آب و ساير قبوضي كه به صورت پيامك به تلفن همراه افراد ارسال مي شود به صورت خودكار به صفحه پرداخت قبض انتقال مي يابد و بدون نياز به ورود اطلاعات توسط مشتري و پس از تاييد وي، قابل پرداخت خواهد بود.