بانك و بيمه : انتشار پيش نويس فرآينـدهاي اجرايي چـــك الكترونيكي
دوشنبه، 23 اردیبهشت 1398 - 06:38 کد خبر:56047
بانك و بيمه: مستند پيش نويس «الزامات، ضوابط و فرآينـدهاي اجرايي چـــك الكترونيكي» به منظور آگاهي و كسب نظر كارشناسان و صاحبنظران منتشر شد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،در راستاي اجراي تبصره ذيل ماده (1) «قانون اصلاح قانون صدور چك» مصوب مورخ سيزدهم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي مبني بر الزام بانك مركزي به تمهيد و تامين مقدمات گردش چك‌هاي الكترونيكي در كشور، مقرر است زيرساخت لازم جهت صدور و تبادل چك الكترونيكي، مبتني بر امضاء الكترونيكي در اختيار مشتريان شبكه بانكي كشور قرار گيرد.
بر همين اساس مستند پيش نويس تهيه شده با عنوان «الزامات، ضوابط و فرآينـدهاي اجرايي چـــك الكترونيكي»، ضمن معرفي سامانه چك الكترونيكي، به تبيين دامنه خدمات سامانه مزبور مي پردازد. رويكرد اصلي سامانه فوق، به حداقل رساندن مخاطرات و كاستي‌هاي موجود در فرآيندهاي چك كاغذي و ارائه روشي امن و در عين حال ساده براي مشتريان و بانك‌ها مي باشد.
مستند پيش نويس «الزامات، ضوابط و فرآينـدهاي اجرايي چـــك الكترونيكي» براي آگاهي و كسب نظر كارشناسان و صاحبنظران منتشر گرديده تا ظرف يك ماه آينده نظرات علاقه مندان در خصوص آن به آدرس ps.info@cbi.ir  ارسال شود. بانك مركزي از ارائه هرگونه نظر و پيشنهاد و نكته در خصوص اين پيش نويس استقبال مي نمايد.