بانك و بيمه : اطلاعيه بانك مركزي درباره مؤسسه مكتب اميرالمومنين
دوشنبه، 23 اردیبهشت 1398 - 08:43 کد خبر:56050
بانك و بيمه: مؤسسه خيريه مكتب اميرالمومنين اقدامي براي دريافت ارز به منظور واردات در سال جاري نداشته و مبالغ ذكر شده در ليست انتشاريافته اين بانك صرفاً براي خريد ارز بابت تسويه بخشي از تسهيلات دريافتي اين مؤسسه از محل حساب ذخيره ارزي طي سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ بوده است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرد: انتشار فهرست دريافت كنندگان ارز بر اساس اصل بسيار مهم شفافيت و براي اطلاع افكارعمومي است و بر همين اساس نيز اين رويه كماكان ادامه خواهد يافت.
همچنين در خصوص مؤسسه خيريه مكتب اميرالمومنين كه نام آن در ليست انتشار يافته توسط اين بانك آمده است، يادآور مي‌شود، اين مؤسسه طي سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ نسبت به دريافت تسهيلاتي از محل حساب ذخيره ارزي اقدام كرده است و اكنون با بهره‌گيري از ماده (۲۰) قانون «رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» بر مبناي مكانيزم و آئين نامه اجرايي قانون مورد اشاره نسبت به پرداخت ريال براي بازپرداخت اقساط خود اقدام كرده و عمليات حسابداري ارزي بين بانك عامل و بانك مركزي در جهت تسويه و وصول آن با رعايت مكانيزم تخصيص، تأمين و فروش ارز انجام شده است.
لذا مؤسسه ياد شده اقدامي براي دريافت ارز به منظور واردات در سال جاري نداشته و مبالغ ذكر شده در ليست انتشاريافته اين بانك صرفاً براي خريد ارز بابت تسويه بخشي از تسهيلات فوق الذكر بوده است.