بانك و بيمه : انتشار كتاب جديدكانون جوانه هاي بانك ملي
شنبه، 28 اردیبهشت 1398 - 08:23 کد خبر:56073
بانك و بيمه: در ادامه انتشار كتاب هاي كودكان و نوجوانان توسط كانون جوانه هاي بانك ملي ايران، كتاب تازه اي با عنوان «بزرگ ترين فيل جهان» منتشر شد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، به نقل از روابط عمومي بانك ملي ايران، اين كتاب كه توسط «محسن رضايي» نوشته شده و «زينب تسبندي» آن را تصويرگري كرده است، به موضوع پس انداز و جمع آوري پول هاي اندك با هدف تبديل آن به  دارايي هاي قابل توجه مي پردازد.
اين كتاب در 10 هزار نسخه توسط شركت چاپ و نشر بانك ملي ايران چاپ شده است.
پس از «موش دندان اره اي» و «اسبي به نام شباهنگ»، «بزرگ ترين فيل جهان» سومين كتاب كانون جوانه هاي بانك ملي ايران مي باشد كه براي گروه سني «ب» نوشته شده است.
كانون جوانه هاي بانك ملي ايران از سال 1392 با هدف آموزش مسائل مالي و افزايش سواد اقتصادي در مدارس و گروه سني كودك و نوجوان تشكيل شده است.