بانك و بيمه : كمبود ذخائر مازاد بانك ها
شنبه، 28 اردیبهشت 1398 - 10:05 کد خبر:56074
بانك و بيمه: قبلا بيان شد كه يكي از معضلات اصلي سيستم بانكي در حال حاضر، كمبود ذخائر مازاد (سپرده ديداري نزد بانك مركزي) مي باشد.


به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، بررسي داده هاي بانك مركزي در آذر 1397 نشان ميدهد نرخ ذخيره قانوني براي كل نظام بانكي در حدود 10.58 درصد مي باشد و اگر سياستگذار "اندكي" اين نرخ را افزايش داده و به سطح 11 درصد برساند، اگر تامين اين مازاد "تنها" از محل سپرده مازاد بانكها نزد بانك مركزي باشد، بانكها جهت "ادامه حيات" خلع سلاح خواهند شد.
گفتني است در انتهاي سال 1390، نرخ ذخيره قانوني در حدود 10.89 درصد بود اما حتي اگر سياستگذار اين نرخ را تا سطح 13.9 درصد افزايش ميداد، بانكها براحتي ميتوانستند از محل ذخائر مازاد نزد بانك مركزي، آن را تامين نمايند.
در اين تحليل تامين ذخائر قانوني تنها از محل ذخائر اضافي فرض گرديده است و هدف نشان دادن تنگناي مالي احتمالي بانكهاست!
البته در شرائط بحراني تر اندكي هم ميتوان بر روي اسكناس و مسكوكات نزد بانكها هم حساب نمود!