بانك و بيمه : ابلاغيه بانك مركزي درباره فعاليت ليزينگ‌ها
دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398 - 07:31 کد خبر:56077
بانك و بيمه: بانك مركزي با اعلام اينكه هرگونه عمليات ليزينگ (واسپاري) بدون مجوز اين بانك ممنوع است، اعلام كرد: اخذ پروانه كسب توسط شركت‌هاي ليزينگ از اتحاديه‌هاي صنفي موضوعيت ندارد.


به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  سال گذشته اتحاديه دارندگان نمايشگاه ها و فروشندگان خودرو در تهران و برخي مناطق با شركت هاي لزينگ درباره دريافت پروانه كسب از اين اتحاديه با استدلال اينكه هرگونه خريد و فروش خودرو تحت هر عنواني با مجوز صنفي از اتحاديه امكان پذير است، از اماكن مجوز پلمب اين شركت ها را دريافت كرده بود كه اين موضوع به مشكلي جدي براي شركت هاي ليزينگ تبديل شد.
بر همين اساس انجمن ملي ليزينگ به عنوان يك تشكل اقتصادي با هدف حمايت از منافع اعضا، با دريافت مجوز از نيروي انتظامي نسبت به جلوگيري از پلمب اين شركت ها اقدام كرد و طي نامه‌اي اعلام كرد  كه شركت‌هاي ليزينگ نهادي اعتباري و تحت مجوز بانك مركزي هستند و طبق قانون نيازي به دريافت مجوز صنفي ندارند و مجوز صنفي مختص اصناف است.
اما از آنجايي كه اتحاديه دارندگان نمايشگاه ها و فروشندگان خودرو در تهران به اين رويه ادامه داد و نسبت به فعاليت شركت هاي ليزينگ اعتراض داشت، انجمن ملي ليزينگ با ارسال نامه اي به بانك مركزي، خواستار رسيدگي به اين موضوع شد كه بانك مركزي نيز طي نامه‌اي به اين انجمن پاسخ داد كه به شرح زير است:
احتراما، بازگشت به نامه شماره الف/ل/ ۹۸-۱۶۰۴ مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ موضوع ضرورت دريافت پروانه كسب توسط شركت‌هاي ليزينگ (واسپاري) از اتحاديه‌هاي صنفي در اجراي ماده (۹۱) قانون صنفي به اطلاع مي‌رساند؛ در اين خصوص از اداره بررسي‌هاي حقوقي اين بانك استعلام به عمل آمد كه پاسخ اداره مزبور به شرح زير ايفاد مي گردد:
به نوشته ايبنا، وفق تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفي، صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند. قانون خاص قانوني است كه بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذيربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي‌شود. لذا با توجه به اينكه حسب قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي و بند (ب) و تبصره ذيل بند (ج) ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه انجام هرگونه عمليات واسپاري توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بدون اخذ مجوز از بانك مركزي ممنوع است و اقدامات نظارتي اين بانك راجع به شركت‌هاي مذكور ناظر به تمامي مراحل تاسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه مي باشد، بنابراين شركت هاي ليزينگ (واسپاري) به استناد تبصره ماده (۲) قانون فوق الذكر از شمول آن قانون مستثني تلقي مي‌گردند و اخذ پروانه كسب توسط اين شركت‌ها از اتحاديه هاي صنفي فاقد موضوعيت است»