بانك و بيمه : تشريح بسته ارزي جديد بانك مركزي
سه شنبه، 31 اردیبهشت 1398 - 09:08 کد خبر:56082
بانك و بيمه: مدير اداره صادرات بانك مركزي بسته جديد بانك مركزي را تكميل كننده سياست‌هاي كلي پارسال اعلام كرد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،مدير اداره صادرات بانك مركزي در گفتگو با تيتر امشب شبكه خبر سيما، با بررسي روند تكميل شدن سياست‌هاي ارزي سال گذشته و چگونگي بازگشت ارز به چرخه اقتصادي گفت: از ۲۲ فروردين ۹۷ كليه صادركنندگان مجاب شدند ارز حاصل از فروش را به چرخه ارزي و اقتصادي كشور برگردانند.
صمد كريمي افزود: ۲ ارديبهشت سال گذشته نحوه بازگشت در هيئت دولت تصويب شد و درباره روش‌هاي واردات در مقابل صادرات و چگونگي بازگشت ارز به سامانه نيما تصميم گيري شد.
مدير اداره صادرات بانك مركزي افزود: در نهايت بسته جديد چگونگي بازگشت ارزي مصوب شد كه در آن دو گروه پتروشيمي و ساير صادركنندگان و ميزان بازگشت ارز به سامانه نيما مشخص شده است.
صمد كريمي افزود: از اين پس هيچ گونه محدوديت قيمتي براي صادركنندگان در بازار دوم نخواهيم داشت. معاملات اسكناس در بانك‌ها و نيما انجام مي‌شود و در سامانه نيما (بازار دوم) ثبت خواهد شد.
مدير اداره صادرات بانك مركزي افزود: معاملات اسكناس هم در بانك‌ها انجام مي‌شود و هم در صرافي‌هاي مجاز كه در سامانه نظارت ارز ثبت مي‌شود.
وي در بخش ديگري عملكرد پتروشيمي را خوب ارزيابي كرد و گفت: صنعت پتروشيمي تعامل خوبي با بانك مركزي انجام مي‌دهند.
مدير اداره صادرات بانك مركزي افزود: عمده واردات به كشور توسط بانك مركزي رصد مي‌شود.
كريمي با بيان اينكه چنانچه كالايي بخواهد وارد كشور شود وزارت صمت بايد تأييد كند، افزود: سياست هوشمندانه است و كمك به صادكنندگان قدم برمي دارد.
او گفت: تأمين مالي تجارت بهتر است با كشورهاي همسايه صورت گيرد.
صمد كريمي به درستي راهبردي و تصميم گيري در تجارت با همسايگان تاكيد كرد و افزود: اين كار مي‌تواند بر خروج ارز از كشور جلوگيري كند.
وي به چگونگي سرمايه گذاري ارزي در بانك مركزي اشاره كرد و گفت: عملكرد صادركنندگان به ۱۹ ميليارد دلار رسيده است.
كريمي گفت: بايد با همين منابع ارزي حاصل از فروش محصولات غير نفتي بتوانيم كالاهاي مورد نياز كشور را تأمين كنيم.
وي به رصد دقيق صادركنندگان و صادرات آن‌ها اشاره كرد و گفت: صادركنندگاني كه بيش از ۷۰ درصد از ارز حاصله را به سامانه نيما عرضه كرده اند تشويق مي‌شوند.
مدير اداره صادرات بانك مركزي افزود: قرار شده گمرك هم بطور سيستمي آمار خود را به سامانه اطلاع دهد.
او افزود: صادركنندگاني كه صادرات در مقابل واردات انجام مي‌دهند مي‌توانند اطلاعات صادراتي خود را به سامانه جامع تجارت وارد كنند.
مدير اداره صادرات بانك مركزي درباره بازار متشكل ارزي و كنترل نرخ ارز گفت: كارگزاران اين بازار صرافي‌ها هستند.
او افزود: نگاه بانك مركزي به بازار متشكل ارزي شبيه نگاه به يك بانك است كه زير نظر بانك مركزي اقدام به تجارت و تعاملات اقتصادي مي‌كند.
او افزود: قبل از شروع اين بازار كه قرار است در كل كشور عرضه شود بايد نياز سنجي شو.
مدير اداره صادرات بانك مركزي به علت كاهش ارز در روزهاي اخير اشاره كرد و گفت: از سه ماهه چهارم سال گذشته شركت‌هايي مانند پتروشيمي توانسته اند ارز بيشتري به بازار عرضه كنند همچنين كنترل بازار ارز در كاهش قيمت دلار در روزهاي اخير تأثير گذاشته است.
هادي حق‌شناس با بيان اينكه نرخ ارز هميشه بر شاخص پولي كشور تأثير گذار است درباره مشكلات باز نگشتن ارز به چرخه اقتصادي گفت: بدست آوردن حداكثر منافع از سوي صادركننده و بازگشت كامل ارز به سامانه نيما از سويبانك مركزي يك امر طبيعي است.
كارشناس مسائل پولي و بانكي به حداكثر ميزان خروج ارز مسافرتي از كشور اشاره كرد و گفت: اگر تسهيلات حقوقي كه صادركننده و واردكننده با يكديگر تعامل كنند و كالابه كالا صورت گيرد به نفع اقتصاد كشور خواهد بود.
حق‌شناس به ۳ بخش متفاوت بسته جديد سياست‌هاي ارزي اشاره كرد و گفت: جهت گيري بخشنامه‌هاي بسته جديد در مجموع به نفع اقتصاد كشور است.
كارشناس مسائل پولي و بانكي افزود: اگر جهت گيري‌هاي بانك مركزي به سمتي باشد كه كالاهاي اساسي كشور از تسهيلات بيشتري برخوردار باشند مي‌توان ثبات بيشتري در بازار كشور انتظار داشت.
حق شناس به بخش‌هاي ۶۰ درصدي و ۳۰ درصدي بسته جديد اشاره كرد و افزود: صادركنندگان مي‌توانند ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات را كالا وارد كند كه قطعاً باعث تعادل در قيمت‌ها در بازار خواهد شد.
وي خواهان بازبودن دست صادركننده به وارد كردن كالاهاي مورد نياز كشور شد و افزود: اين امر باعث تشويق در صادرات و ورود كالاهاي اساسي خواهد شد.
كارشناس مسائل پولي و بانكي به مصوبه مجلس درباره ورود بدون گمركي واردكنندگان خودروهاي هيبريدي اشاره كرد و گفت: گر چنيني مصوبه‌اي زودتر انجام مي‌شد براي محيط زيست هم بهتر بود.
حق شناس افزود: واردات از ۱۵ كشور همسايه براي ما مرقوم به صرفه‌تر است. بازار متشكل ارزي مجموعه‌اي از صرافي‌ها هستند كه بزرگترين حسن آن كشف قيمت است.
حق شناس گفت: اين بازار از نوسانات قيمت‌ها جلوگيري مي‌كند.