بانك و بيمه : محور سياست هاي بانك ملي ايران در سال ۹۸
سه شنبه، 31 اردیبهشت 1398 - 09:20 کد خبر:56083
بانك و بيمه: بانك ملي ايران در ادامه سياست هاي حمايتي خود از بازار كار، در سال ۹۸ نيز توجه ويژه اي به بخش هاي اشتغال با محوريت خوداشتغالي و مشاغل خانگي داشته است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، اين بانك از ابتداي سال جاري تا پايان فروردين ماه بيش از 44 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه خوداشتغالي و بالغ بر 22 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه مشاغل خانگي با معرفي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان هاي حمايتي پرداخت كرده است.
بر اين اساس در مدت مذكور، سهم تسهيلات خوداشتغالي كميته امداد امام خميني (ره) از مجموع تسهيلات قرض الحسنه پرداختي بانك ملي ايران بالغ بر 184 فقره به ارزش 33 ميليارد و 370 ميليون ريال و تسهيلات خوداشتغالي بهزيستي بالغ بر 45 فقره به ارزش هشت ميليارد و 505 ميليون ريال بوده است.
همچنين اين بانك، پرداخت تسهيلات مشاغل خانگي به سازمان هاي حمايتي را نيز در دستور كار خود قرار داده كه بر اين اساس در مدت مذكور، 910 ميليون ريال از اين تسهيلات به كميته امداد امام خميني (ره) و 100 ميليون ريال به سازمان بهزيستي پرداخت شده است.
طي اين مدت دو ميليارد و 900 ميليون ريال نيز تسهيلات مشاغل خانگي و خوداشتغالي به بنياد شهيد تخصيص داده شده است.
پرداخت 166 فقره تسهيلات مشاغل خانگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به ارزش 21 ميليارد و 450 ميليون ريال از ديگر اقدامات بانك ملي ايران در راستاي حمايت از بازار كسب و كار كشور بوده است.
اين بانك در سال گذشته نيز با رويكرد حمايت از بازار اشتغال 41 هزار و 237 فقره تسهيلات قرض الحسنه خوداشتغالي و بالغ بر 24 هزار و 927 فقره تسهيلات قرض الحسنه مشاغل خانگي تخصيص داده است.