بانك و بيمه : وصولي هاي بانك سينا ۱۶۳ درصد رشد كرد
سه شنبه، 31 اردیبهشت 1398 - 09:26 کد خبر:56085
بانك و بيمه: عضو هيات مديره بانك سينا گفت: ميزان وصولي هاي اين بانك در سال ۹۷ از رشد ۱۶۳ درصدي برخوردار شده است. ۱۳۹۸/۲/۳۰

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،علي رضا تقديري گفت: با برنامه ريزي و تلاش همكاران ستاد و مناطق بانك سينا، ميزان وصولي نقدي و غير نقدي اين بانك در سال 97 با رشد 163 درصدي همراه بوده است.
عضو هيأت مديره بانك سينا اظهار داشت: با توجه به پيگيري هاي صورت گرفته در سال منتهي به اسفند 97 رشد 104 درصدي در وصول مطالبات پرونده هاي حقوقي از محل وجوه نقد و تمليك اموال را شاهد بوديم كه اميدواريم اين روند در سال جاري هم تداوم يابد.
وي گردش صحيح و سريع منابع و مصارف در سيستم هاي اقتصادي را بيانگر سلامت و كارايي روش هاي اجرايي آن سيستم دانست و گفت: بديهي است در بانك ها نيز به طريق اولي، پارامترهاي تامين و تجهيز منابع مالي، چگونگي مصرف منابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد منابع از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. بنابراين ضرورت دارد همواره موازنه اي بين جذب، مصرف و بازگشت به موقع و در مدت زمان تعيين شده منابع به شبكه وجود داشته باشد.