بانك و بيمه : ۵ سناريو افت دلار
سه شنبه، 31 اردیبهشت 1398 - 09:29 کد خبر:56086
بانك و بيمه: روز گذشته، شاخص ارزي ۵۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داد تا به بهاي ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان برسد. با ثبت بيشترين ميزان افت درصدي از اواسط فروردين‌ماه، دلار توانست به كمترين قيمت از سومين روز ارديبهشت‌ برسد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  البته در ساعات انتهايي روز هم سكه و هم دلار افزايشي شدند. دلار در ۳ روز ابتدايي هفته از ۳ سطح حمايتي مهم پايين رفته است و نوسان‌گيران به‌دنبال يافتن نقطه حمايتي جديد بازار هستند. براساس صحبت‌هاي فعالان و تحليلگران مي‌توان ۵ سناريو را براي افت قيمتي شاخص ارزي در نظر گرفت.

بيشتر فعالان ارزي باور داشتند، بازارساز با افزايش عرضه ارز و شكست سطوح حمايتي، نوسان‌گيران را غافلگير كرده است. از نظر اين فعالان، بازارساز با ضرري كردن معامله‌گران تاثيرگذاري‌شان را كاهش مي‌دهد و رغبت افراد عادي براي ورود به بازار را كم مي‌كند. در اين ميان، عده ديگري نيز باور داشتند، بازارساز در شرايطي كه بتواند خود نقاط حمايتي را تعيين كند و نوسان‌گيران را با بازي با مرزهاي حمايتي گيج كند، مي‌تواند نقش خريدار اصلي را نيز بر عهده بگيرد و نقش نوسان‌گيري دلالان را كاهش دهد. برخي فعالان عنوان مي‌كردند صرافي‌هاي بانكي پس از آنكه قيمت خود را تا ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان پايين بردند، حدود ساعت ۴ قيمت فروش خود را با ۵۰ تومان افزايش به ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان رساندند؛ آنها اين رفتار را نشانه‌اي از تعيين كف قيمتي توسط بازارساز مي‌دانستند و اعتقاد داشتند، بازارساز با اين سيگنال اين پيام را به نوسان‌گيران داد كه دست بالا را در بازار دارد و تنها به‌دنبال كاهش قيمت نيست، بلكه به‌دنبال بازي با قيمت‌ها به‌منظور بازارسازي است. از سوي ديگر عده‌اي ديگر از معامله‌گران باور داشتند، بازارساز براي آنكه نشان دهد، جنگ رواني آمريكا ديگر اثر زيادي بر بازار ارز داخلي ندارد، عرضه ارز خود را افزايش داده است.  سناريوي دومي كه ازسوي برخي تحليلگران مطرح مي‌شد، برطرف شدن كامل اختلال عرضه درهم بود. ديروز حواله درهم در مقطعي حتي به زير مرز ۳ هزار و ۸۰۰ توماني رفت و تحليلگران عنوان مي‌كردند، در‌صورتي‌كه خللي در عرضه درهم وجود داشت، امكان بيش از ۱۰۰ تومان كاهش طي يك روز وجود نداشت. سناريوي كاهشي سوم، بازگشايي دوباره كانال ارزي چين بود. به گفته فعالان، خبر همكاري بانك كونلون چين با ايران براي مسائل بشردوستانه، انتظار تسهيل جا‌به‌جايي‌هاي پولي را در بازار ايجاد كرد و كمي سمت انتظارات را تحت‌تاثير قرار داد. همچنين خريد نفت ايران توسط چين ديگر خبر بيروني بود كه در روزهاي اخير كاهشي‌ها را در بازار فعال‌تر كرده است. سناريوي چهارم كاهشي بيشتري از سوي تحليلگران فني برجسته مي‌شد. اين عده باور داشتند، بازار پس از برخورد به سقف ۱۵ هزار و ۷۰۰ توماني كه به‌دليل تنش‌هاي سياسي ايجاد شده بود، با افزايش فروش مواجه شد. پس از آن نوسان‌گيران چند بار سعي كردند قيمت را به كانال ۱۵ هزار توماني ببرند، ولي اين اتفاق رخ نداد تا از افزايش قيمت نااميدتر شوند. با افزايش فروش‌ها و شكست سطوح حمايتي بيشتر، تمايل براي فروش دلار بالاتر رفت.  گروه ديگري از فعالان، افت قيمت دلار در بازار نقدي را وابسته به افزايش فروش‌هاي آتي در بازار مي‌دانستند. به گفته آنها خالي فروش‌ها از روز يكشنبه فعاليت خود را در بازار افزايش دادند و با فروش بيشتر، انتظار معامله‌گران نقدي را تحت‌تاثير قرار دادند.به نوشته دنياي اقتصاد ، يكي از نشانه‌هاي افزايش فعاليت خالي فروش‌ها، پايين بودن قيمت دلار در معاملات فردايي نسبت به معاملات نقدي بود. در اين ميان، شمار معدودي از فعالان نيز باور داشتند، فروش ارز در سه روز اخير عادي نبوده است. از نظر اين عده احتمالا معامله‌گران بزرگ به اخبار رانتي دست پيدا كرده‌اند كه زمينه‌ساز كاهش قيمت دلار مي‌شود، خبري كه معامله‌گران عادي از آن خبر ندارند.