بانك و بيمه : پيگيري ۷ فرمان مديرعامل بانك ملي
شنبه، 15 تیر 1398 - 09:42 کد خبر:56101
بانك و بيمه: واحدهاي مختلف بانك ملي ايران در سال جاري محورهاي هفت گانه ابلاغ شده توسط مديرعامل را با دقت و جديت پيگيري مي كنند.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، دكتر محمدرضا حسين زاده در ديدار با مديران ارشد بانك تاكيد كرد كه اين بانك بايد تا پايان سال در محورهاي هفت گانه ابلاغي به سطح مطلوبي از رشد مورد نظر برسد؛ به طوري كه جايگاه برتر خود در نظام بانكي را بيش از حد كنوني ارتقا دهد.
توسعه راهكارهاي كسب درآمد غير مشاع، بهينه كردن شرايط منابع انساني، توسعه بهره مندي مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيك، حمايت حداكثري از اشتغالزايي و كمك به رونق توليد، توسعه راهكارهاي بازاريابي، تلاش حداكثري براي وصول مطالبات معوق و توجه ويژه به سودآوري، محورهاي ابلاغي مديرعامل بانك ملي ايران است.
حسين زاده همچنين كميته هاي ويژه اي را براي رصد شاخص ها متناسب با اين هفت محور مشخص كرده است كه به طور مرتب گزارش هايي از روند تغيير آن ها تهيه مي كنند.
بانك ملي ايران در بسياري از محورهاي ابلاغي از جمله كاهش مطالبات معوق، توسعه بانكداري الكترونيك و كمك به رونق توليد و افزايش اشتغال، جايگاه ويژه اي در نظام بانكي دارد و بارها از سوي مقامات بلندپايه كشور از جمله دولت محترم، مجلس شوراي اسلامي و بانك مركزي در اين خصوص مورد تقدير قرار گرفته است.