بانك و بيمه : رئيس كل بانك مركزي: نرخ ارز را ما تعيين نمي‌كنيم
سه شنبه، 25 تیر 1398 - 18:20 کد خبر:56124
بانك و بيمه: رئيس كل بانك مركزي ضمن تاكيد بر اينكه بانك مركزي در تعيين نرخ ارز دخالتي نمي‌كند و بايد شاخص‌هاي اقتصادي و بازار، نرخ ذاتي ارز را تعيين كند، گفت: از دو ماه قبل به دليل تخليه شوك ارزي، شاخص‌هاي اقتصادي رو به اصلاح است؛ لذا نرخ تورم و بيكاري هم رو به كاهش است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، عبدالناصر همتي در ديدار با اعضاي اتاق بازرگاني و فعالان اقتصادي اين استان، با بيان اينكه علي رغم شرايط تحريم، طي يك سال اخير، فعاليت فعالان اقتصادي بيش از پيش افزايش يافته است، اظهار كرد: با توجه به اين شرايط، فعالان اقتصادي بايد از اين فرصت استفاده كنند تا تهديد را به فرصت تبديل كنيم. خوشبختانه در حال حاضر و با اقدامات دولت، فشارهاي دشمن خنثي شده است و اميدواريم با تدبير و حمايت فعالان اقتصادي به نتايج بهتري دست يابيم.

وي با اشاره به اينكه از دو ماه قبل به دليل تخليه شوك ارزي، شاخص‌هاي اقتصادي رو به اصلاح است، عنوان كرد كه نرخ تورم و بيكاري نيز رو به كاهش است.

به گفته رئيس كل بانك مركزي، در سال گذشته ٤٢ ميليارد دلار و در سه ماه و نيم گذشته ١٢ ميليارد دلار تأمين ارز براي واردات صورت گرفته است و بخش مهمي از آن را صادركنندگان از سامانه نيما تأمين كرده‌اند.

رئيس شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه مجموعه اقدامات بانك مركزي، روند بازار ارز را رو به ثبات برده است، تأكيد كرد: با همت صادركنندگان وابستگي‌هايمان به ارز نفتي كم شده است. همچنين در صنعت خودروسازي هم بهتر است واردات را محدود و صنعت داخلي قطعات و خودروسازي را تقويت كنيم.

كنترل نقدينگي و تأمين ارز براي كالاهاي اساسي اولويت اول بانك مركزي

همتي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص سياست‌هاي ارزي بانك مركزي گفت: بانك مركزي در تعيين نرخ ارز دخالتي نمي‌كند، چراكه معتقديم شاخص‌هاي اقتصادي و بازار، نرخ ذاتي ارز را تعيين خواهند كرد.

وي با اشاره به توليد ملي و لزوم حمايت از آن گفت: مبناي ارزش پول ملي، توليد ملي است پس بايد در اين مسير به جد تلاش و گام برداريم.

رئيس كل بانك مركزي در ادامه به تشريح سياست‌هاي پولي پرداخت و گفت: تمام تلاش بانك مركزي، كنترل نقدينگي است. ضمن آنكه به دليل افزايش نرخ ارز، واحدهاي توليدي دچار كمبود نقدينگي شده‌اند، بر اين اساس بانك مركزي با درك اين شرايط گام‌هاي مهمي در اين مسير برداشته است.

وي افزود: سال جاري نيز كنترل نقدينگي از اهداف اصلي بانك مركزي است و با اين سياست اميدواريم شاهد آثار تورمي و نوسان نرخ ارز نباشيم.

به گزارش ايسنا، رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه از روش‌هاي مختلف درصدد تأمين مالي واحدهاي توليدي هستيم، تاكيد كرد: اولويت اصلي بانك مركزي كنترل نقدينگي و همچنين تأمين ارز براي تأمين كالاهاي اساسي است.