بانك و بيمه : موافقت مجلس با حذف سود و جريمه مضاعف
سه شنبه، 25 تیر 1398 - 18:23 کد خبر:56125
بانك و بيمه: نمايندگان مجلس با دو فوريت طرح الزام بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي به حذف سود و جريمه مضاعف از بدهي تسهيلات‌گيرندگان موافقت كردند.


به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، صبح امروز در جلسه علني مجلس، دو فوريت طرح الزام بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي به حذف سود و جريمه مضاعف از بدهي تسهيلات‌گيرندگان تصويب شد.

بحريني نماينده مردم مشهد به عنوان طراح اين طرح گفت: اين طرح قبلاً هم با همين كيفيت تصويب شد و راي ۹۴ درصد نمايندگان را داشت، اما پس از ارسال آن به شوراي نگهبان به دلايلي به تصويب نهايي نرسيد.

وي افزود: عملكرد برخي بانك‌ها كه بايد پشتوانه توليد و توليد كننده باشند و در مسير رونق توليد حركت كنند به گونه‌اي است كه توليدكنندگان را مستاصل كرده و بدهي بدهكار بانكي به دليل نوع محاسبه سود و جرائم و قراردادهاي متوالي كه بسته مي‌شود، آنقدر زياد است كه امكان پرداخت ندارد. در نتيجه از يك طرف مردم و توليدكنندگان به استيصال كشيده شدند و از طرفي امكان پرداخت تسهيلات از سوي بانك‌ها وجود ندارد و بانك به صورت روزشمار سود و جريمه در نظر مي‌گيرد.

اين نماينده مجلس ادامه داد: با قفل شدن منابع بانكي، امكان تزريق پول به شركت هاي توليدي نيست و مردم هم در تنگنا قرار گرفتند. انباشت بدهي هم نتيجه نحوه محاسبه و قراردادهاي متوالي است كه روي آن انبار شده و بايد براي آن تدبير كنيم كه البته شوراي فقهي بانك مركزي براي آينده تدبير كرده اين اتفاق نيفتد.

بحريني با بيان اينكه ۹۰ درصد اين طرح با بانك‌ها و بانك مركزي مورد تفاهم است، ابزار اميدواري كرد با تصويب اين طرح گره‌اي از مشكلات اقتصادي باز شود.