بانك و بيمه : صنعت بيمه امانتدار اعتماد مردم است
یکشنبه، 30 تیر 1398 - 15:34 کد خبر:56136
بانك و بيمه: ارتباطات و اطلاعات بيمه اي بايد به روز، كار آمد و در بستر الكترونيك باشد تا روند خدمات رساني به مردم تقويت شود.


به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، غلامرضا سليماني در بازديد از بيست و پنجمين نمايشگاه"الكامپ" با اعلام اين مطلب افزود: سرعت در ارائه خدمات و تسهيل ارتباطات از نيازهاي جدي يك جامعه مدرن و رو به جلو محسوب مي شود و صنعت بيمه به دليل ارتباط بي واسطه با مردم بايد در اين عرصه پيشتاز باشد.

رئيس كل بيمه مركزي با ابراز خرسندي از دريافت عنوان نخست و جايزه ويژه توسط مركز فن آوري ارتباطات و اطلاعات بيمه مركزي در حوزه "خدمات رساني در بستر الكترونيك" در بين يكصد و پنج سازمان دولتي، تصريح كرد: بلوغ خدمات الكترونيكي مي تواند زمينه ساز بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي صنعت بيمه كشور و در نهايت افزايش ضريب نفوذ در جامعه باشد.

وي از صنعت بيمه به عنوان امانتدار اطمينان و اعتماد مردم ياد كرد و افزود: تبادل اطلاعات بين دستگاه هاي مرتبط از الزامات سرعت، دقت و صحت در ارائه خدمات است كه بايد ضمن رعايت حقوق بيمه گذاران اين مبادلات صورت بگيرد.

رييس شوراي عالي بيمه در حاشيه اين بازديد با مديران استارت آپ هاي بيمه اي به گفتگو نشست و با ارائه رهنمودهايي شخصا براي رفع ابهام ها و مشكلات آنان دستور لازم را صادر كرد.

بر اساس اين گزارش رييس كل بيمه مركزي در بازديد از غرفه هاي مختلف، ضمن تبادل نظر با كارشناسان شركت بيمه ايران، اپليكيشن هاي بيمه اي و مديران ارشد دستگاه هاي متناظر، به سوالات خبرنگاران نيز پاسخ داد.