بانك و بيمه : طرح الزام بانك‌ها به حذف سود و جريمه از وام‌گيرندگان
سه شنبه، 8 مرداد 1398 - 08:01 کد خبر:56147
بانك و بيمه: طرح دو فوريتي الزام بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي به حذف سود و جريمه مضاعف از بدهي تسهيلات گيرندگان در دستور كار مجلس قرار گرفت.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، گزارش كميسيون اقتصادي در مورد رد طرح يك فوريتي راه اندازي و استفاده از پيام رسان‌هاي مالي و انعقاد پيمان‌هاي پولي دو و چندجانبه در تجارت خارجي در دستور كار امروز مجلس است.
همچنين گزارش كميسيون عمران در مورد لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جابه‌جايي‌ها، گزارش كميسيون اقتصادي در مورد طرح استفساريه ماده (36) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور نيز از برنامه‌هاي ديگر امروز مجلس است.
گزارش كميسيون اقتصادي در مورد بررسي طرح استفساريه بند (2) ماده (2) قانون ماليات هاي مستقيم و گزارش كميسيون عمران در مورد بررسي لايحه موافقتنامه سرويس‌هاي هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور كويت در دستور كار بهارستان قرار دارد.