بانك و بيمه : شيوه استعلام پيامكي چك‌ هاي صيادي
سه شنبه، 8 مرداد 1398 - 09:04 کد خبر:56148
بانك و بيمه: با ارسال شناسه ۱۶ رقمي چك‌ هاي صيادي به سرشماره ۷۰۱۷۰۱ مي‌توان از وضعيت اعتباري صادركننده چك از نظر تعداد و مبلغ چك‌هاي برگشتي ثبت‌شده نزد بانك مركزي مطلع شد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، بر اساس اعلام بانك مركزي، با ارسال شناسه ۱۶ رقمي چك‌هاي صيادي به سرشماره ۷۰۱۷۰۱ مي‌توان از وضعيت اعتباري صادركننده چك از نظر تعداد و مبلغ چك‌هاي برگشتي ثبت‌شده نزد بانك مركزي، مطلع شد.

هر يك از مشتريان نظام بانكي مي‌توانند با ارسال شناسه ۱۶ رقمي چك‌هاي صيادي به سرشماره ۷۰۱۷۰۱، از وضعيت اعتباري صادركننده چك از نظر تعداد و مبلغ چك‌هاي برگشتي ثبت‌شده نزد بانك مركزي مطلع شوند. روش كار به شرح زير است:

قالب ارسال پيامك استعلام: ۱*۱* شناسه استعلام ۱۶ رقمي

در پيامك پاسخ، اطلاع رساني به صورت رتبه بندي شده بر اساس يكي از رنگ‌هاي زير اعلام مي‌شود:

وضعيت سفيد: صادركننده چك فاقد هرگونه سابقه چك برگشتي بوده يا درصورت وجود سابقه، تمامي موارد رفع سوء اثر شده است.

وضعيت زرد: صادركننده چك داراي يك فقره چك برگشتي يا حداكثر مبلغ ۵۰ ميليون ريال تعهد برگشتي است.

وضعيت نارنجي: صادركننده چك داراي دو الي چهار فقره چك برگشتي يا حداكثر مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال تعهد برگشتي است.

وضعيت قهوه‌اي: صادركننده چك داراي پنج تا ده فقره چك برگشتي يا حداكثر مبلغ ۵۰۰ ميليون ريال تعهد برگشتي است.

وضعيت قرمز: صادركننده چك داراي بيش از ده فقره چك برگشتي يا بيش از مبلغ ۵۰۰ ميليون ريال تعهد برگشتي است.

هزينه هر استعلام موفق ۳,۵۰۰ ريال است و درحال حاضر از هر شماره تلفن، روزانه امكان انجام چهار استعلام وجود دارد.