بانك و بيمه : رشد ۱۸ درصدي تسهيلات نظام بانكي
یکشنبه، 13 مرداد 1398 - 07:22 کد خبر:56156
بانك و بيمه: از ديگر شاخص‌هايي كه بانك مركزي منتشر مي‌كند، رقم تسهيلات اعطا شده در نظام بانكي است. آمارها نشان مي‌دهد رقم تسهيلات داده شده تا پايان فروردين سال جاري از سطح ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومان گذشته و به حدود ۱۵۱۱ هزار ميليارد تومان رسيده است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، بررسي‌ها همچنين نشان مي‌دهد حدود ۲۳۱ هزار ميليارد تومان به رقم تسهيلات در يك سال گذشته اضافه شده و رشد نقطه به نقطه آن به ۱۸ درصد رسيده است. در عين حال روند رشد تسهيلات بانكي نشان مي‌دهد در فروردين ماه ۹۸ كمترين رشد را از ابتداي سال ۹۵ تجربه كرده است. بررسي‌ها حاكي است بيشترين رشد اين شاخص در بازه حدود سه ساله، در فروردين ۹۷ با رشد ۹/ ۲۹ درصدي بوده و بعد از آن تقريبا روند نزولي در پيش گرفته است.
اما اگر روند ماهانه مانده تسهيلات را بررسي كنيم مشاهده مي‌شود كه در فروردين ماه امسال به نسبت پايان سال گذشته رقم چنداني به تسهيلات بانكي افزوده نشده است. به‌طور دقيق‌تر ۷/ ۱ هزار ميليارد تومان به رقم تسهيلات نظام بانكي طي يك ماه منتهي به فروردين اضافه شده كه رشد آن نزديك به صفر بوده است. اين درحالي است كه در اسفند ۹۷ رشد ماهانه مانده تسهيلات ۵/ ۳ درصد و به بيشترين مقدار خود از شهريور ۹۵ رسيده بود.