بانك و بيمه : ركوردداران حذف صفر از پول
جمعه، 18 مرداد 1398 - 05:20 کد خبر:56163
بانك و بيمه: برزيل بيش از هر كشور ديگري در جهان اقدام به حذف صفر از پول ملي خود كرده است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، در شرايطي كه حذف صفر از پول ملي در ايران به يك مساله مهم تبديل شده و مناظرات زيادي درخصوص موافقت و مخالفت با اين اقدام در حال وقوع است، بررسي كشورهاي موفق و ناموفق در اين زمينه مي‌تواند تا حد زيادي راهگشاي اتخاذ تصميم مناسب باشد. برزيل يكي از كشورهايي است كه تاكنون بيشترين حذف صفر از پول ملي خود را داشته است. از سال ۱۹۳۰ تاكنون طي ۶ مرتبه حذف صفر، ۱۸ صفر از پول ملي برزيل حذف شده و نام پول ملي اين كشور هشت بار تغيير كرده است.

كريستينا بوريدن و مائوريسيو فونت، در كتاب خود به نام «اصلاحات برزيل» به برسي تجربه اين كشور در انجام اصلاحات اقتصادي به ويژه در دهه ۱۹۹۰ ميلادي پرداخته‌اند. در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برزيل با نرخ‌هاي تورم بسيار بالايي روبه‌رو بود و ارزش پول ملي آن طي آن بازه زماني تقريبا هر ماه يك سوم كمتر مي‌شد. در سال ۱۹۶۷ دولت در نخستين اقدام، سه صفر از پول ملي برزيل حذف كرد و نام اين پول به «نيو كروزوريو» تغيير يافت.
اقدام دولت براي بسنده كردن به حذف صفر هيچ تاثيري در واقعيت اقتصاد اين كشور ايجاد نكرد: در سال ۱۹۸۱ كه برزيل بار ديگر سه صفر از پول ملي خود حذف كرد، تورم اين كشور به ۱۵۱ درصد رسيده بود اما دومين تلاش براي مهار تورم از طريق حذف صفر نيز به نتيجه نرسيد: تورم برزيل به ۱۴۳۱ درصد در سال ۱۹۸۱ رسيد و در سال ۱۹۹۳ كه دولت برزيل يك بار ديگر صفرها را حذف كرد، تورم با ايستادن در سطح ۳ هزار درصد ركوردشكني كرد. حتي سياست دولت برزيل در فريز قيمتي به مدت ۱۶ ماه كه از فوريه ۱۹۸۶ آغاز شد نيز نتوانست كمكي به مهار تورم كند.
دولت برزيل از آن زمان به بعد به خود آمد و به جاي اكتفا به حذف صفر اقدام به اصلاحات ساختاري اساسي در اقتصاد اين كشور كرد: از سال ۱۹۹۹ نظام نرخ ارز شناور در اين كشور ايجاد شد و دولت به خصوصي‌سازي صنايع بزرگ پرداخت، چاپ بي‌رويه پول متوقف شد و محدوديت‌ها بر تراكنش‌هاي مالي به‌صورت هدفمند درآمد. اين سياست‌ها در همان سال ۱۹۹۳ نتيجه داد و توليد ناخالص داخلي برزيل در سال ۱۹۹۳ پس از مدت‌ها افزايشي شد. برنامه جدي‌تر دولت برزيل براي اصلاحات اقتصادي از سال ۱۹۹۴ به اجرا درآمد و دولت سعي كرد تا مصارف و مخارج خود را كنترل كند.  نتيجه اصلاحات باورنكردني بود: در سال ۱۹۹۸ تورم برزيل از ۳ هزار درصد به تنها ۲ درصد رسيد! اكنون هر دلار آمريكا معادل ۳.۹۷۴ رئال برزيل است و نرخ تورم آن به ۶/ ۳ درصد رسيده است.