بانك و بيمه : هر بانك به ۱۰۰ ميليون تومان چقدر سود مي‌دهد؟
جمعه، 18 مرداد 1398 - 05:42 کد خبر:56167
بانك و بيمه: طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار حداكثر سود سپرده‌هاي بانكي 15 درصد، آن هم سالانه است، اما آيا اين نرخ در بانك‌ها رعايت مي‌شود؟

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، در حالي كه طبق آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار از شهريور ماه سال ۱۳۹۶ بانك‌ها موظف هستند به سپرده‌هاي بلندمدت خود نرخ سود ۱۵ درصد و به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت نرخ سود ۱۰ درصدي دهند؛ اما استعلام تجارت‌نيوز از چندين بانك و موسسه نشان مي دهد كه 9 بانك و موسسه اعتباري مصوبه مذكور را اجرا نمي‌كنند.
تا پايان سال ۱۳۸۶، بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي محدوديتي در تعيين نرخ‌ سود سپرده‌ها نداشتند اما از اين سال ملزم به رعايت نرخ سود مصوب توسط بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار شدند.
تخلف بانك‌ها در حالي در جريان است كه بارها گزارش از اين تخلف منتشر شده و به نظر مي‌رسد بانك مركزي بانك‌ها را به حال خود رها كرده است، حتي معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد در نامه‌اي به مديران عامل ۱۳ بانك تاكيد كرد: تمام بانك‌هاي دولتي و خصوصي شده ملزم به رعايت نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار هستند.

بانك دي: 1/6 ميليون تومان
بانك مهر اقتصاد: 1/6 ميليون تومان
بانك اقتصاد نوين: 1/6 ميليون تومان
بانك قوامين: 1/6 ميليون تومان
موسسه كوثر: 1/6 ميليون تومان
موسسه اعتباري نور: 1/6 ميليون تومان
بانك مسكن: 1/5 ميليون تومان
بانك سرمايه: 1/5 ميليون تومان
بانك توسعه تعاون: 1/4 ميليون تومان

طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار در شهريور ماه سال 96 نرخ سود بانكي براي سپرده بلند مدت 15 درصد و كوتاه مدت 10 درصد است.