بانك و بيمه : بنگاهداري بانك پارسيان با ۲۷ شركت و هلدينگ
شنبه، 9 شهریور 1398 - 06:14 کد خبر:56174
بانك و بيمه: در حاليكه بانك‌ها از بنگاه‌داري منع شده‌اند، اما شواهد نشان مي‌دهد، آنها همچنان با افزايش شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي خود به اين امر مبادرت مي‌ورزند و بانك مركزي و وزارت اقتصاد تاكنون در اين باره سكوت اختيار كردند!

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  در حاليكه بانك‌ها از بنگاه‌داري منع شده‌اند، اما شواهد نشان مي‌دهد، آنها همچنان با افزايش شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي خود به اين امر مبادرت مي‌ورزند و بانك مركزي و وزارت اقتصاد تاكنون در اين باره سكوت اختيار كردند!

 لازم به ذكر است بانك پارسيان، با ۲۷ شركت و بنگاه اقتصادي يكي از بزرگترين بانك‌هاي بنگاه‌دار كشور محسوب مي‌شود.

 گفته مي‌شود مجموع دارايي و سرمايه شركت‌هاي اين بانك خصوصي بيش از  ۱۰ هزار ميليارد تومان برآورد شود

براساس گزارش نود اقتصادي ، گفتني است مقام معظم رهبري در سال ۹۳، يكي از مشكلات جدي كشور را بنگاهداري بانك‌ها دانسته و تأكيد كرده بودند "دولت بايد اين موضوع را بطور جدي پيگيري و حل كند. بانك‌ها بنگاه‌داري مي‌كنند، جلوي بنگاه‌داري بانك‌ها را بگيريد؛ بانك براي بنگاه‌داري نيست."