بانك و بيمه : بانكي كه انبوه‌سازي مي كند!
دوشنبه، 11 شهریور 1398 - 09:58 کد خبر:56176
بانك و بيمه: بررسي صورت مالي شركت سرمايه‌گذاري بانك مسكن (با نماد ثمسكن) نشان مي‌دهد اين هلدينگ بزرگ اقتصادي ۳۵ شركت در زيرمجموعه خود دارد كه ۲۱ شركت از آنها در حوزه انبوه‌سازي مسكن فعاليت مي‌كنند.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، همچنين از ۲۱ شركت انبوه‌ساز، ۱۴ شركت خارج از بورس و ۷ شركت نيز بورسي هستند.