بانك و بيمه : رتبه‌بندي بانك‌ها در پايان سال‌ انجام مي شود
یکشنبه، 31 شهریور 1398 - 09:00 کد خبر:56193
بانك و بيمه: وزير اقتصاد گفت: رتبه‌بندي بانك‌ها بر اساس ميزان تحقق حاكميت شركتي و بانكداري ديجيتال از سوي معاونت امور بانكي وزارت اقتصاد در پايان سال‌جاري انجام خواهد شد.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، فرهاد دژپسند طي سخناني در مجمع عمومي ساليانه بانك سپه با بيان اين مطلب، اظهار داشت: با تحقق حاكميت شركتي به طور كامل مشخص مي شود، مشكلات يك بانك، چقدر متاثر از عوامل برون سازماني (به طور مثال، حجم بالاي تسهيلات تكليفي) و چه مقدار ناشي از عوامل درون سازماني، (پايين بودن بهره وري و...) است.
وي تصريح كرد: نظام بانكي با بهبود مديريت و كاهش هزينه ها بايد به سمت كارآ كردن سيستم خود پيش برود. وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه، پس از استماع گزارش عملكرد بانك و صورت هاي مالي ارائه شده، با تقدير از زحمات كاركنان و اعضاي هيات مديره بانك سپه، يكي از مهم ترين ويژگي هاي اين بانك را، توان بالاي مديريت مالي و ريسك پذيري مديريتي آن، از جمله در خصوص اجراي پروژه ساماندهي آب هاي مرزي و نيز پذيرش مسئوليت ادغام پنج بانك نيروهاي مسلح در بانك سپه عنوان كرد.
وزير اقتصاد با بيان اينكه، اجراي پروژه ادغام، كاري بسيار سخت است كه بايد به خوبي مديريت شود، اظهار داشت: اين امر در عين حال يك فرصت طلايي براي بانك سپه محسوب مي شود، زيرا اين بانك مي تواند با اجراي موفق اين پروژه، به بزرگ ترين بانك كشور تبديل شود.
دژپسند يكي از پيش شرط‌هاي موفقيت در پروژه ادغام را كاهش تعداد شعب بانك هاي مذكور دانست كه بايد در عين حفظ كيفيت خدمات و تداوم سرويس دهي به نيروهاي مسلح، با طراحي يك برنامه كاملا منسجم و مستقل انجام شود.
وزير اقتصاد همچنين با تاكيد بر لزوم طراحي و تدوين يك برنامه جامع اجرايي براي افزايش درآمدها و كاهش زيان احتمالي از سوي هيات مديره بانك سپه، اظهار داشت: اين برنامه مي تواند متضمن اصلاح ساختار مالي بانك به ويژه در قالب اجراي طرح ادغام باشد.
وي در ادامه با تقدير از عملكرد بانك سپه در واگذاري اموال مازاد و شركت هاي مازاد، بر تداوم روند واگذاري و مولد سازي دارايي هاي اين بانك تاكيد كرد. وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تاريخ برگزاري مجمع بانك سپه در آستانه بازگشايي مدارس و شروع سال تحصيلي جديد، يكي از حلقه هاي مفقوده نظام بانكي كشور را، تامين مالي و مشاركت آن در پروژه هاي آموزشي و تحقيقاتي  كشور و تلاش براي "دانش بنيان" نمودن اقتصاد كشور، به عنوان امري مورد تاكيد مقام معظم رهبري و رييس جمهور عنوان كرد.