بانك و بيمه: وام دهي بانك ها زياد شد
شنبه، 22 تیر 1398 - 11:52     کد خبر: 56121

بانك و بيمه: بررسي آمار عملكرد بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور حاكي از آن است كه مبلغ كل تسهيلات اعطايي در پايان سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ رشد ۲۰.۱ درصدي داشته است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، بررسي آمار عملكرد بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور در سال ۹۷ نشان مي‌دهد كه مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري در پايان سال ۱۳۰۰۱.۷ هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به اسفند سال ۹۶ كه ۱۰۸۲۳.۲ هزار ميليارد ريال بود ۲۰.۱ درصد افزايش يافته است.

در اين ميان ۶ درصد از كل تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري را تسهيلات قرض‌الحسنه تشكيل داده و حجم عمده عملكرد تسهيلاتي بانك‌ها مربوط به مشاركت مدني با ۳۱.۳ درصد و فروش اقساطي با ۲۹.۶ درصد است.

به لحاظ عددي در پايان سال گذشته ۷۸۴.۹ هزار ميليارد ريال از كل تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور قرض‌الحسنه بوده كه اين ميزان نسبت به اسفند ماه سال ۹۶ كه ۵۹۵.۲ هزار ميليارد ريال بوده، ۳۱.۹ درصد رشد نشان مي‌دهد.

وضعيت بانك‌هاي تجاري

بر پايه اين گزارش، تسهيلات پرداخت شده در بانك‌هاي تجاري كشور در پايان سال ۹۷ متفاوت بوده به نحوي كه ۸۷.۹ درصد از وام‌هاي بانك‌هاي تجاري قرض‌الحسنه بوده كه رقم آن ۱۶۷.۹ هزار ميليارد ريال بود. ميزان تسهيلات اعطايي قرض‌الحسنه بانك‌هاي تجاري در اسفند سال قبل از آن ۱۲۷.۹ هزار ميليارد ريال بوده است.

در بانك‌هاي تجاري كشور، سهم عمده تسهيلات پرداختي مربوط به فروش اقساطي به ميزان ۴۰.۴ درصد است كه رقم آن ۸۵۸.۸ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۹۷ بوده است. اين ميزان در اسفند سال ۹۶ معادل ۵۵۱ هزار ميليارد ريال بود.

همچنين ۱۴.۸ درصد تسهيلات بانك‌هاي تجاري به رقم ۳۱۴ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۹۷ به صورت مشاركت مدني پرداخت شده كه اين رقم در اسفندماه سال قبل از آن ۳۸۶ هزار ميليارد ريال بوده است. به صورت كلي، سهم عمده تسهيلات پرداختي بانك‌هاي تجاري در پايان سال ۹۷ به فروش اقساطي و مشاركت مدني اختصاص يافته است.

وضعيت بانك‌هاي تخصصي

همچنين بررسي عملكرد بانك‌هاي تخصصي در پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف در پايان سال ۹۷ نشان مي‌دهد كه ۲.۹ درصد تسهيلات اعطايي به ميزان ۸۰.۳ هزار ميليارد ريال در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده است. اين رقم در پايان سال قبل از آن ۵۹.۵ هزار ميليارد ريال بود كه بيانگر رشد ۳۵ درصدي است.

بزرگترين بخش تسهيلات پرداخت شده در بانك‌هاي تخصصي كشور مربوط به فروش اقساطي مي‌شود به نحوي كه در پايان سال گذشته ۵۴.۱ درصد كل تسهيلات اعطايي اين بانك‌ها به رقم ۱۴۷۵.۵ هزار ميليارد ريال در بخش فروش اقساطي بوده و اين رقم در اسفندماه سال ۹۶ به ميزان ۱۳۶۳.۲ هزار ميليارد ريال بود.

بانك‌هاي تخصصي نيز در بخش مشاركت مدني تسهيلات قابل توجهي پرداخت كرده‌اند به نحوي كه ۱۴.۸ درصد كل منابع تسهيلاتي اين بانك‌ها در پايان سال ۹۷ به ميزان ۴۰۳.۳ هزار ميليارد ريال در اين بخش پرداخت شده است.

وضعيت بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري

بر اساس گزارش ايبنا، در بخش بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري نيز ۶.۶ درصد تسهيلات پرداخت شده در پايان سال ۹۷ به ميزان ۵۳۶.۷ هزار ميليارد ريال به عنوان قرض‌الحسنه و ۴۱.۲ درصد كل اعتبارات ارائه شده به متقاضيان در بخش مشاركت مدني به رقم ۳۳۵۳.۴ هزار ميليارد ريال بوده است.

 


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها