بانك و بيمه: سپرده گذاران در انتظار رتبه بندي بانك ها
دوشنبه، 8 مهر 1398 - 12:34     کد خبر: 56202

بانك و بيمه: رتبه بندي بانك‌ها به اعتقاد كارشناسان مهم‌ترين عامل كمك به بانك مركزي براي شناسايي عملكرد بانك‌هاي مختلف و دسته‌بندي آنها است كه در نهايت اين شناسايي مسبب تكاپوي بانك‌هاي ضعيف براي تقويت توان و منابع موجود خود است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  اما به نظر مي‌رسد علي‌رغم صحبت‌هايي كه مبني بر رتبه بندي بانك‌ها مي‌شود، اجراي آن با موانعي روبه رو باشد. از جمله اين موانع عدم رغبت بانك‌ها به انجام اين كار و مقاومت پنهاني برخي از بانك‌ها با آن است. يكي از دلايل اين موضوع به گفته كارشناسان به تلاش بانك‌هاي خصوصي براي قرار گرفتن در ليست بانك‌هاي خوب بر مي‌گردد و از ديگر دلايل آن ترس بانك‌هاي بد از فرار سپرده‌گذاران است.
 با اين حال از بانك مركزي توقع عملياتي كردن اين موضوع با توجه به آثار مهم اين كار در ارتقاء كيفيت بانك‌ها و از ايجاد رقابت در ميان آنها مي‌رود. به گفته كارشناسان با توجه به نقش ۹۰ درصدي نظام بانكي در تامين مالي و اهميت تامين مالي توليد، رتبه‌بندي بانك‌ها فرآيند تسهيلات‌دهي به توليد را تسهيل خواهد كرد. چرا كه با شناسايي بانك‌هاي خوب از بد و سطح درآمد و ترازنامه بانك‌ها، توازني منطقي ميان پرداخت سود به سپرده‌ها و پرداخت تسهيلات در نظام بانكي برقرار مي‌شود و اين توازن زمينه‌ساز، افزايش رقم تسهيلات به توليد است.
بر اساس گزارش‌هاي موجود، بانك مركزي طبقه‌بندي بانكها را در حالي آغاز كرده كه قرار نيست فهرست بانكهاي «خوب» و «بد» فعلا اطلاع‌رساني شود اما سپرده‌گذاران معتقدند كه اين اطلاع‌رساني، راهنماي بزرگي براي آنها خواهد بود.
آخرين باري كه بانك مركزي براي طبقه‌بندي و رتبه بندي بانكها گام‌هاي جدي برداشت، زمان رياست ولي‌الله سيف بود كه در آن دوران، معاونت نظارت بانك مركزي مامور شد تا سيستمي را براي رتبه‌بندي بانكها طراحي كند. در واقع، اداره كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي بايد شرايطي را فراهم مي‌كرد تا بانكها بر اساس استانداردهاي تعريف شده از سوي بانك مركزي حركت كرده و در چارچوب‌هاي استاندارد در بازار بين بانكي، تعيين نرخ سود سپرده‌ها براي سپرده‌گذاران، ورود به مسائل بنگاهداري يا نظاير آن حركت نمايند.
اما اين رتبه‌بندي به سرانجام مشخصي نرسيده و يا اگر هم رسيده ، بانك مركزي ترجيح داده تا در مورد آن صحبتي به ميان نياورد. پس هنوز هم سهامداران و سپرده‌گذاران بانكها نمي‌دانند كه كدام بانكها در فهرست بانكهاي خوب يا بد قرار مي‌گيرند.
وي افزود: بنا بر نقشه راهي كه براي رتبه‌بندي بانكها در نظر گرفته شده است، تدبير عام براي بانكها و حل مشكلات مرتبط با آنها از سوي بانك مركزي وجود ندارد و براي هر بانك، با توجه به مسائل، مشكلات و تنگناهاي موجود و پيش روي آن، روش خاصي در نظر گرفته شده است.
نخستين بار در سال ۹۴ بود كه نتايج رتبه‌بندي ۳۰ بانك كشور براي اولين بار منتشر شد كه در آن ۱۲ شاخص كفايت سرمايه، نسبت سود (زيان) انباشته به سرمايه، نسبت مطالبات غيرجاري به كل تسهيلات، هزينه سرانه كاركنان، سود سرانه كاركنان، هزينه به ازاي هر شعبه، سود به ازاي هر شعبه، نسبت تسهيلات به سپرده، نسبت سود به هزينه، نسبت سپرده به شعب، نسبت ماندگاري سپرده و نسبت پوشش نوسانات طبق روش CAMEL مورد استفاده قرار گرفته بود.


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها