بانك و بيمه: آمارهاي عجيب ازمبادلات پولي با كارتخوان و سامانه موبايلي
دوشنبه، 8 مهر 1398 - 12:38     کد خبر: 56204

بانك و بيمه: نگاهي به آمار تراكنش‌هاي الكترونيك در مردادماه نشان مي‌دهد تعداد و رقم تراكنش‌ها رو به كاهش است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، بر اساس گزارش‌هاي ماهانه شركت شبكه الكترونيك پرداخت كارتي (شاپرك) در مرداد ماه امسال، تعداد تراكنش‌هاي با مبلغ زير ۵۰,۰۰۰ ريال در ابزار كارتخوان فروشگاهي برابر با ۴۸۶,۹۹۸,۴۲۵ عدد تراكنش بوده است.
همچنين تعداد تراكنشهاي با مبلغ بين ۵۰,۰۰۱ ريال و ۲۵۰,۰۰۰ ريال برابر با ۸۰۹,۰۹۶,۳۵۸ عدد تراكنش بوده و كل تعداد تراكنش‌هاي با مبلغ بالاي ۲۵۰,۰۰۱ ريال برابر با ۶۷۶,۱۶۴,۶۶۴ عدد تراكنش است.

درگاه كارتخوان فروشگاهي
بر اساس دامنه مبلغي ابزار كارتخوان فروشگاهي مي‌توان بيان نمود كه بيش از ۹۰ درصد تراكنش‌هاي ابزار پذيرش كارتخوان فروشگاهي داراي مبلغ كمتر از ۵ ميليون ريال است.

درگاه پرداخت اينترنتي
دامنه مبلغي تراكنشهاي انجام شده توسط ابزار پذيرش اينترنتي, مبين آن است بيشترين تعداد تراكنشها در ازه ۵۰,۰۰۱ تا ۱۵۰,۰۰۰ ريال قرار گرفته‌اند و اين بازه ۳۵/۴۴ درصد از كل تراكنش‌ها را در بر مي‌گيرد. در اين ابزار پذيرش حدود ۷۸/۵۸ درصد كل تراكنش‌ها داراي مبلغ كمتر از ۲۵۰,۰۰۰ هزار ريال هستند.

درگاه موبايل
در دامنه مبلغي تراكنشهاي ابزار پذيرش موبايلي شرايط كاملاً متفاوت با ابزار پذيرش اينترنتي و كارتخوان فروشگاهي بوده است, به نحوي كه ۴۵/۵۹ درصد مجموع تراكنشها داراي مبلغ كمتر از ۲۰,۰۰۰ ريال و ۶۸/۸۶ درصد تراكنشها داراي مبلغ كمتر از ۵۰,۰۰۰ ريال بوده‌اند.

با توجه با استفاده عموم جامعه از كارتهاي شارژ با مبلغ در حدود ۵۰,۰۰۰ ريالي و همچنين اقبال فراوان ابزار پذيرش موبايلي به منظور تهيه كارتهاي شارژ اپراتورهاي مختلف, مي‌توان حضور حداكثري تراكنش‌هاي موبايلي در دامنه مبلغي كمتر از ۵۰,۰۰۰ ريال را توجيه كرد.

نكته قابل توجه در خدمت پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه توسط ابزار پذيرش موبايلي، اعمال محدوديت سقف مبلغي ۲ ميليون ريالي است.

قدرت خريد مردم چقدر تغيير كرد؟
نسبت دهكي در مقايسه نقطه به نقطه رشد ۹۶/۳۰- درصدي و در قياس ماهانه نيز رشد ۴/۴۷- درصدي داشته است. در قياس ماهانه, متوسط مبلغي تراكنشهاي دهك دهم رشد ۲/۵۲- درصدي و متوسط مبلغي دهك اول نيز رشد ۲/۰۴ درصدي را تجربه نموده است كه در نهايت منجر به رشد ۴/۴۷- درصدي نسبت متوسط قيمت دهك دهم به دهك اول شده است در قياس ماهانه شده است.


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها